Contact

Toegangsregels

Staatsbosbeheer beheert 270.000 ha natuur en 95% daarvan is toegankelijk voor iedereen. Maar er geldt wel een aantal regels. Op deze pagina lees je wat mag, wat niet en waarvoor je toestemming nodig hebt van de boswachter. Maar kijk vooral ook op de toegangsborden bij de ingang van de gebieden.

Buitencode

Fietsen, wandelen, hardlopen, mountainbiken of te paard. Iedereen geniet op z’n eigen manier van de natuur. Om elkaar de ruimte te geven en de natuur te beschermen, is er de Buitencode. Als iedereen de code respecteert, kunnen we allemaal blijven genieten van de natuur. Ruimte voor elkaar, sportief gebaar. De Buitencode bestaat uit 5 simpele regels:

 1. Respecteer de natuur: maak geen lawaai en neem je afval mee.
 2. Houd je aan de toegangsregels: check de toegangsborden en blijf op de voor jou bestemde paden.
 3. Geef elkaar de ruimte: maak plaats voor een ander en minder vaart bij drukte.
 4. Wees vriendelijk: groet elkaar vriendelijk en heb begrip voor de natuurbeleving van de ander.
 5. Spreek elkaar aan: spreek een ander vriendelijk en respectvol aan op zijn of haar gedrag.

De Buitencode is een gezamenlijk initiatief van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, Atletiekunie, KNHS, KWBN, Wandelnet, Sportvisserij Nederland en wielersportbond NTFU.

Openingstijden

De meeste gebieden zijn geopend van zonsopgang tot zonsondergang (zie voor tijden: zonsopgangzonsondergang.nl) en alleen toegankelijk op wegen en paden. In sommige gebieden gelden afwijkende regels of zijn er plekken waar je buiten de gebaande paden mag. Kijk voor de geldende regels altijd op de toegangsborden bij de ingang van de gebieden.

Wandelen, fietsen en paardrijden

Op de toegangsborden staat informatie over toegangsregels van het gebied voor wandelaars, fietsers en ruiters.

 • 'Vrij wandelen op wegen en paden' betekent dat je er alleen mag wandelen en dus niet fietsen en paardrijden.
 • 'Vrije toegang op wegen en paden' betekent dat je in het hele gebied mag wandelen, fietsen en paardrijden. 
 • Mag je in een gebied op een deel van de paden fietsen of paardrijden, dan staat er 'Vrij wandelen op wegen en paden' met de toevoeging 'Geen toegang: - met fietsen en/of paarden buiten de daarvoor aangegeven route'.

verkeersbord ruiterpad Ruiterpaden met dit verkeersbord zijn alleen toegankelijk voor ruiters en dus niet voor wandelaars of fietsers. 

Honden

In bijna alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer zijn honden welkom, maar wel aan de lijn. Aangelijnde honden blijven op het pad en dat is fijn voor vogels en wild en voor de andere bezoekers. Maar er zijn ook plekken waar honden los mogen. Lees meer over toegangsregels voor honden en assistentiehonden. Bij het passeren van andere wandelaars, fietsers of ruiters houdt de wandelaar de hond bij zich.

Evenement of activiteit organiseren

Wil je een evenement of activiteit organiseren in een natuurgebied van Staatsbosbeheer? Meld dat dan ruim op tijd bij de boswachter. Zie: evenementen aanmelden.

Fotoreportages

(Bruids)fotografen vragen toestemming via evenementen aanmelden en betalen een vergoeding als ze:

 • van de toegangsregels in een gebied willen afwijken en bijvoorbeeld buiten de paden willen fotograferen;
 • objecten willen plaatsen of attributen mee willen nemen, zoals belichting, props, auto e.d.;
 • een tijdelijke exclusiviteit willen in een gebied;
 • met een grote groep willen komen (>50 personen).

Er gelden afwijkende regels voor Buitenplaats ElswoutKasteel Groeneveld en de terreinen die we voor recreatieschappen beheren.
Persfotografen en media kunnen contact opnemen met één van onze woordvoerders of met de boswachter van het gebied.

MTB-vignet

Voor sommige gebieden is een MTB-vignet verplicht. Door een vignet te kopen, draag je bij aan het onderhoud en de veiligheid van de routes. Het onderhoud is ervoor bedoeld de paden veilig, begaanbaar, bewegwijzerd en schoon te maken en te houden. Meer informatie op MTBroutes.nl

GPS en geocache

De normale gebiedsregels gelden ook voor gps-wandelaars en trailrunners. Je vindt de regels altijd op de toegangsborden. En wil je een gps-route uitzetten door een (deel van een) natuurgebied van Staatsbosbeheer of een geocache plaatsen in dat gebied? Dan heb je vooraf toestemming nodig van de boswachter. Lees meer over GPS, GPX en geochache.

Vliegen met drones

Staatsbosbeheer heeft (nog) geen eigen beleid ontwikkeld op de vraag waar en wanneer er met drones kan worden gevlogen. Dat betekent dat de wettelijke regels van toepassing zijn en de besluiten van andere overheidsinstanties die regels hebben over het dronegebruik zoals de provincies en gemeenten. Lees meer over vliegen met drones.

Vissen

Voor vissen heb je een VISpas nodig en daarbij krijg je dan een lijst met Nederlandse viswateren waar het is toegestaan om te vissen. Lees meer over de VISpas of kijk op de visplanner van Sportvisserij Nederland.

Wildplukken

Heerlijk aan de wandel en onderweg ook nog wat lekkers tegenkomen om te eten. Wildplukken is hot. Maar er zijn wel regels. Staatsbosbeheer staat op kleine schaal en voor eigen gebruik en op eigen risico wildpluk toe. Voor bramen en paddenstoelen hanteren we daarvoor als uitgangspunt een hoeveelheid van een 250 grams champignon bakje. Lees meer over wildplukken.

Metaaldetector of magneetvissen

Staatsbosbeheer geeft geen toestemming voor het gebruik van een metaaldetector of voor magneetvissen in onze gebieden. Je mag ook geen metaaldetector of magneet om te vissen mee het gebied in nemen. Dit om (graaf)schade, verstoring van de archeologische ondergrond, mogelijk gevaarlijke vondsten van munitie uit de WOII, e.d. te voorkomen. Voor gebieden van anderen is toestemming nodig van de betreffende terreineigenaar of -beheerder.

Wildcamera

Voor het plaatsen van een wildcamera is toestemming van de terreineigenaar nodig. Een boswachter geeft die toestemming niet zo snel, omdat een wildcamera vaak (ver) buiten de paden opgesteld wordt en je in de meeste gebieden niet buiten de paden mag. Daarnaast is het vanuit privacywetgeving niet toegestaan dat er beeld van mensen wordt opgenomen. 

Schaatsen

Schaatsen op natuurijs is op eigen risico. Houd je aan de toegangsregels van het natuurgebied. Blijf op de paden als je water wilt bereiken; struingebieden uitgezonderd. Ga niet in de rietkragen zitten. Dat geeft te veel verstoring. Check altijd bij de lokale ijsclub of knsb.nl of het ijs is vrijgegeven en kijk voor veiligheidsregels op de website van knsb.nl;

Contact met de boswachter?

Ben je op zoek naar de boswachter van een specifiek gebied? Bij elk natuurgebied vind je de contactgegevens van de boswachter.

Bekijk de natuurgebieden