Toegangsregels

Vliegen met drones

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er nieuwe regels voor het vliegen met drones. Deze regels gelden in alle landen van de Europese Unie (EU), dus ook in Nederland. De regels gelden voor iedereen die met een drone vliegt.

Nieuwe regels

Het grootste verschil tussen de nieuwe en oude regels is dat de tweedeling tussen recreatief vliegen en professioneel vliegen verdwijnt. De focus ligt niet meer op de status van de dronevlieger, maar op het risico van de dronevlucht. Ook moet iedereen verplicht geregistreerd zijn en een kennistest doen.

In de nieuwe regels wordt onderscheid gemaakt tussen dronevluchten in drie risiconiveaus (categorie Open, Specifiek, Gecertificeerd). Voor elk risiconiveau geldt een aantal algemene regels. Hoe zwaarder de drone en hoe meer risico een vlucht heeft, hoe meer extra regels er gelden voor zowel de dronevlieger als de drone.

Algemene wet- en regelgeving

Verder geldt nog steeds: dronevliegers moeten zich altijd aan de algemene wet- en regelgeving houden, zoals niet vliegen boven menigten, zichtlijnen, hoogte en afstand. Verder mag er niet gevlogen worden in de no-fly-zones rondom vliegvelden en de gebieden die om andere redenen zijn afgesloten. Voorbeelden daarvan zijn diverse Natura 2000-gebieden in delen van het land. De provincies gaan hier over.

Wet natuurbescherming

Ook de Wet natuurbescherming is van toepassing op handelingen als het vliegen met drones. Daarbij is het criterium dat als er verstoring van de dieren optreedt als gevolg van het vliegen met een drone, het vliegen dan verboden is. Wanneer er verstoring optreedt, hangt erg af van de omstandigheden van het geval. Daarover valt vooraf niet veel te zeggen. Er zijn wel opvallende voorbeelden aan te geven bijv. het vliegen van een drone nabij een broedende zeearend levert in de meeste gevallen wel verstoring op en is dus verboden.

Toegangsregels

Als je vliegt in de gebieden van Staatsbosbeheer dan moet je er rekening mee houden dat er toegangsregels van toepassing zijn. Meestal houdt dat in dat je niet van de wegen en paden af mag. Als je drone midden in het bos naar beneden stort, dan overtreed je de toegangsregels als je de drone gaat halen.

Houd rekening met anderen

Ook moet je rekening houden met andere bezoekers van onze gebieden. De privacy van de ander moet worden gerespecteerd en ook moet men de ander niet hinderen.

Meer informatie