Contact

Over Staatsbosbeheer

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. 

Erfgoed Deal krijgt 40 miljoen


Hoe kunnen beekdalen klimaatbestendig worden gemaakt met behoud of verbetering van de erfgoedwaarde? En hoe ga je om met monumentale gebouwen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Ministeries, provincies en gemeentes trekken totaal 40 miljoen euro uit om oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen in de leefomgeving van de toekomst. 

Samenwerking

Deze Erfgoed Deal die gisteren ondertekend is, is een samenwerkingsverband tussen de ministeries OCW, BZK, IenW en LNV, Interprovinciaal Overleg (IPO), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Federatie Grote Monumentengemeenten, Federatie Instandhouding Monumenten,  Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LandschappenNL, het Rijksvastgoedbedrijf en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Kijk voor meer informatie over erfgoed in onze dossiers Monumenten en Landschap.