Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Landschap

Staatsbosbeheer staat voor natuur én cultuur omdat deze twee in het Nederlandse landschap ook niet gescheiden zijn.

Landschap

Dossier: Landschap Overzicht van dossiers

Nederland is een indrukwekkende lappendeken van landschappen. Rijd bijvoorbeeld een rondje vanaf Den Haag naar de Noordzeekust en via Amsterdam en Utrecht door het Groene Hart terug. Je passeert dan achtereenvolgens duinlandschap, het cultuurrijke Amsterdam en omringende polderland, de bos- en heiderijke landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug en het laagveenland van het Groene Hart. En dat in nog geen dag!

Delta

Die variatie in landschappen op een relatief klein oppervlak maakt Nederland uniek. In die verschillende landschappen lees je bovendien de geschiedenis van Nederland. Eigenlijk is ons ‘laagland’ een delta van de grote Europese rivieren (Rijn, Maas en Schelde). Sinds mensenheugenis hebben bewoners de vruchtbare bodem van de delta naar hun hand gezet; om er te wonen, akkerbouw en veeteelt te bedrijven, zich te verdedigen en handel te drijven. De landschappen vertellen dus niet alleen het verhaal van de deltanatuur, maar ook van onze cultuurhistorie. Natuur en cultuur ontmoeten elkaar in praktisch ieder landschap dat je ziet. Zie je een stuk hoogveen dan kijk je naar een restant van oernatuur, maar de veenweg die er doorheen loopt herinnert aan de vroegste bewoningsgeschiedenis.

Leesbaar landschap

Al die landschappen – ieder met hun eigen verhaal – scheppen een bijzondere verantwoordelijkheid voor het beheer ervan. Daarom weegt Staatsbosbeheer als grootste terreinbeheerder steeds zorgvuldig af wat de natuur- en cultuurwaarden van een gebied zijn. Daar stemmen we onze plannen en activiteiten op af. We doen dat volgens de ‘drielagenbenadering’ en altijd in overleg en samenwerking met partners, lokaal en nationaal. Want op die manier zorgen we er samen voor dat het verhaal van Nederland in het landschap leesbaar blijft.

An van Veen
Vragen over dit onderwerp? An van Veen Strategisch beleidsmedewerker