Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Westerkwartier

Weide, akkers, moeras en heide. En een bodem die verandert van zeeklei naar veen naar zand. Het Westerkwartier heeft alles!

Over het Westerkwartier

Karakteristiek voor de streek is het gevarieerde landschap en de sterk betrokken bewoners. Ten noorden van het Van Starkenborghkanaal strekken zich open graslanden en akkers uit. In het zuidelijke deel wisselen laaggelegen veengronden en hoger gelegen zandruggen elkaar af. Op de zandruggen liggen de dorpen als langgerekte linten.  De talrijke houtsingels, die de afscheiding tussen graslanden vormen, zorgen voor een intiem, besloten landschap, dat contrasteert met de open veenweiden. Aan de turfwinning herinneren petgaten: stroken met water en moeras die achterbleven waar turf werd uitgegraven. Poelen, bossen en zelfs een heideveld voegen extra variatie toe.

De kleine hoogteverschillen in combinatie met de bodemopbouw verraadt zich bovengronds in plant- en boomsoorten. Zo wandel je tussen de wilgen op het lagere deel naar de eiken en de zoete kers op de iets hoger gelegen zandrug. De laaggelegen graslanden zijn belangrijk voor weidevogels en orchideeën.

In de Doezumermieden vind je restanten van de turfwinning. Veenplassen en moerasbos vormen het landschap. Op de ruggen van de legakkers liggen nu wandelpaden. Vanuit theetuin Het Blotevoetenhof  in Opende kun je de Doezumermieden verkennen.

Misschien wel een van de mooiste voorbeelden waar samenwerking met de streek toe kan leiden is het Curringherveld. Bijna vijftig vrijwilligers uit het dorp Kornhorn zijn dagelijks actief in hún gebied. Op ruim 5 hectare is eigenlijk het Westerkwartier in het klein ontstaan. Alle bekende Westerkwartiers landschapstypes zijn er te vinden. De plaatselijke basisschool heeft er haar buitenlokaal. Kenmerkend zijn de ‘beleefpaden’ in het gebied.

Vlakbij het bos Trimunt ligt Jilt Dijksheide, het enig overgebleven heideveld in het Westerkwartier. Hier vind je ook een pingo, een overblijfsel uit de ijstijd. Door het gebied lopen verschillende wandelroutes.

Natuur met zorg

Zorginstelling De Zijlen en Staatsbosbeheer werken al jaren succesvol samen. Onder het motto ‘Natuur met zorg’ zijn dagelijks vele cliënten actief aan het werk in de natuur en het fraaie landschap van het Westerkwartier. In de zomer worden de natuurpaden met zorg onderhouden zodat vele bewoners van de regio en bezoekers van elders hiervan kunnen genieten. In de winter wordt vooral gewerkt aan het onderhoud van de elzensingels. 

Gebiedscoöperatie

In 2013 is de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. De coöperatie is een belangrijk voertuig voor de ontwikkeling en versterking van de streek op vele fronten, zoals educatie, duurzame energie, werkgelegenheid, recreatie en toerisme, (duurzame) landbouw en beheer van de groene omgeving. Partners zijn agrarische natuurverenigingen De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer & Natuur ZWK, Terra MBO, Stichting De Zijlen, Landschapsbeheer Groningen en Staatsbosbeheer.