Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Randmeren

In en rond de Randmeren vind je bloemrijke dijken, onbewoonde eilandjes en eeuwenoude polders en overal water- en weidevogels.

Over de Randmeren

Gelegen in de Randmeren, tussen Amersfoort en Nijkerk, is Arkemheen, een van de oudste en meest oorspronkelijke polders van Nederland. Het was ooit een soort kwelder van moerassig veen, met kleiafzettingen de Zuiderzee. In de veertiende eeuw werd het gebied bedijkt en ontstond de polder. Dankzij dijkdoorbraken bleef Arkemheen een van de natste plekken van Gelderland.

In polder vind je uitgestrekte hooilanden, met kronkelende sloten en beken, in een vlakke weidse polder. Bomen zijn er nauwelijks, waarschijnlijk als gevolg van de hoge grondwaterstand en de zoute kleiafzetting uit de vroegere Zuiderzee.

Stoomgemaal Hertog Reijnout

Het stoomgemaal Hertog Reijnout, met zijn karakteristieke hoge schoorsteen, heeft de polder meer dan 100 jaar drooggemalen en is ’s zomers is het gemaal nog steeds actief. Tegenwoordig is er een infocentrum gehuisvest rond het thema ‘water’.

Vogelparadijs

Polder Arkemheen is een waar vogelparadijs. ’s Winters vindt je er smienten en ganzen en strijkt een groot deel van de wereldpopulatie kleine zwanen er neer. In het voorjaar begeleiden kieviten, grutto’s en tureluurs de wandelaar op zijn weg. Arkemheen is een belangrijk vogelgebied en valt onder de Europese Vogelrichtlijn.