Contact

Maashorst

Dennenbos, afgewisseld met heide, vennen, stuifzand, landgoederen en keien uit de ijstijd. Maashorst heeft het allemaal.

Over Maashorst

Maashorst, in het noordoosten van Brabant, is geologisch gezien een bijzonder gebied. Vroeger liep hier de Maas. In de loop der tijd is de Maas steeds oostelijker gaan stromen door een breuk in de aardkorst. Deze breuk zorgde ervoor dat de bodem omhoog kwam, waardoor de Maas wel moest wijken. Het hoger gelegen gebied dat hierbij ontstaat heet horst, vandaar ook de naam Maashorst. Het lager gelegen gebied noemt men slenk.

Inmiddels is het hoogteverschil in Maashorst niet meer zichtbaar, maar de bodem laat nog wel sporen van de breuk zien. Op de horsten kun je grind en soms grote keien zien liggen. In de ijstijd zijn deze afgezet door de toen nog breed meanderende Maas. De slenken herken je aan fijn dekzand.

Aan de westkant van Maashorst ligt de Peelrandbreuk. Hier komen wijstgronden voor: vochtige gronden die ontstaan doordat bij een breuk in de ondergrond ijzerrijk grondwater opkwelt.

Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten