Vastgoed

Kabels en leidingen

Wilt u kabels of leidingen aanleggen in natuurgebieden van Staatsbosbeheer? Is er onderhoud nodig aan transformatorhuisjes of gasstations? We staan hier in principe positief tegenover en bekijken ter plekke met u wat er landschappelijk en ecologisch mogelijk is.

Checklist kabels en leidingen

  • Voor een snelle afhandeling van uw verzoek, is het van belang dat uw aanvraag zo volledig mogelijk wordt ingediend. Hiervoor kunt u gebruik maken van de checklist kabels & leidingen.
  • U kunt uw verzoek voor het aanleggen, onderhouden of opruimen van kabels en leidingen, telecomkabels, en transformatorhuisjes en gasstations mailen naar kabelsenleidingen@staatsbosbeheer.nl.

Graafmachine aan het werk