Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Walcheren, Goes en Noord-Beveland

  • 12 januari 2024
  • Leestijd 2 minuten

In 2024 voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit in verschillende gebieden langs de kuststrook van Walcheren, het Veerse Meer en Noord-Beveland. De bossen in deze gebieden kunnen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, namelijk: kustbossen, rijke polderbossen en bossen op zandgrond.

Locatie

Langs de kuststrook van Walcheren, het Veerse Meer en Noord-Beveland.

Looptijd

Van januari t/m december 2024. Met uitzondering van het broedseizoen.

Boswerkzaamheden

Vanaf januari 2024 gaat Staatsbosbeheer in verschillende gebieden in de kuststrook van Walcheren, Veerse Meer en Noord-Beveland boswerkzaamheden uitvoeren. De bossen in deze gebieden kunnen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, namelijk: kustbossen, rijke polderbossen en bossen op zandgrond.

De werkzaamheden betreffen regulier bosonderhoud waarbij we ernaar streven om, in een cyclus van een aantal jaar, al onze gebieden te beheren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit dunningen, waarmee we verjonging te stimuleren, bosrandbeheer ten behoeve van openhouden van paden, schouwstroken en grenzen met als bijkomend effect het stimuleren van biodiversiteit, en het verwijderen van zieke of zwakke bomen langs paden en grenzen ten behoeve van de veiligheid en ter bevordering van de blijvende bomen in het bos. Op plaatsen waar het nodig is zal op een later moment aanplant plaatsvinden met duurzame soorten. Staatsbosbeheer zorgt met boswerkzaamheden voor een toekomstbestendig en gevarieerd bos.

Bos gemeente Veere

Westkapelle
In het bos aan de zuidwest kant van de Westkapelse kreek zal een dunning worden uitgevoerd voornamelijk gericht op essen in nabijheid van paden en grenzen. In een gedeelte is het bos in zeer slechte staat. Er staan hier veel essen die vanwege de ziekte essentaksterfte moeten worden verwijderd. Op een later moment zullen we hier nieuwe, jonge en toekomst bestendige bomen terug planten.

Dishoek/Groot Valkenisse/Zoutelande
In enkel bospercelen tussen Dishoek en Zoutelande wordt een dunning uitgevoerd waarbij zieke en slechte bomen worden verwijderd die een risico op kunnen leveren voor paden en grenzen. Indien nodig zal daarna nog extra worden gedund ter bevordering van het overblijvende bestand.

Biggekerke
Bij Biggekerke zullen een aantal populieren worden verwijderd waarbij rekening wordt gehouden met de stabiliteit van de overblijvende populieren. Daarnaast zullen we bosranden terugzetten in het kader van veiligheid en bereikbaarheid van de schouwstroken.

De Manteling van Walcheren
In de Manteling van Walcheren gaan we op enkele percelen bosonderhoud uitvoeren. Hierbij halen we onder andere zieke of zwakke bomen weg en richten we ons op het vrijzetten van vitale oude bomen. Ook maken we ruimte voor nieuwe bomen. Op deze plekken zullen we op een later moment diverse soorten jonge bomen aanplanten waarmee we zorgen voor een toekomstbestendig en gevarieerd bos. 

Bos gemeente Noord-Beveland

De Schotsman
In de bosgebieden van de Schotsman gaan we diverse soorten bosonderhoud uitvoeren. Denk hierbij aan het vrijzetten van toekomstbomen, het verwijderen van bomen langs paden en schouwstroken ten behoeve van veiligheid en bereikbaarheid en zullen we een bosrand creëren waardoor meer licht en gelaagdheid in het bos ontstaat. Daarnaast worden er een aantal populieren verwijderd ten behoeve van verjonging.

Bosje weduweluik - Kamperland
In het bosje weduweluik bij Kamperland wordt voornamelijk werk uitgevoerd ten behoeve van boomveiligheid langs paden en grenzen. Ook zal er bosrandbeheer worden uitgevoerd om met name de schouwstroken open en toegankelijk te houden.

Colijnsplaat
In het bosje bij Colijnsplaat zal een dunning plaatsvinden ten behoeve van groei en verjonging. Ook zal er bosrandbeheer worden uitgevoerd om met name de schouwstroken open en toegankelijk te houden. In het noordelijke gedeelte van het bos zullen populieren worden verwijderd. Veiligheid van de volkstuinen en het aangrenzende pad zijn de voornaamste motivatie bij deze maatregel. Waar mogelijk laten we populier staan..

Bos gemeente Goes

Schelphoek
In de bosvakken van Schelphoek worden diverse maatregelen genomen. Het zal hier voornamelijk gaan om het verwijderen van bomen langs paden ten behoeve van de veiligheid. Ook zullen we in dit gebied aandacht geven aan het, waar mogelijk, herstellen van de laan en zullen we zorgen voor meer licht op de watergang. De zuidwest hoek van het bosgebied is bijna geheel aangetast door essentaksterfte. We kiezen er hier voor om een gedeelte van een pad te laten vervallen zodat niet alle bomen hoeven te worden verwijderd. We zullen in deze hoek wat ruimte maken waarin we zaadbronnen kunnen aanbrengen zodat het bos in deze hoek op een rustige en natuurlijke manier kan worden omgevormd.

Flora en fauna

Voorafgaand én tijdens de dunning wordt er gekeken naar de flora en fauna. Hierbij wordt het bos geïnventariseerd op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden is nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld holte- of broedbomen van vogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn nemen we maatregelen om deze te beschermen.

Bestemming van het hout

De gezaagde bomen worden op aangewezen plekken gestapeld en later opgehaald voor een duurzame verwerking. De takken en toppen, en sommige stammen blijven achter in het bos. Deze bevatten veel mineralen die door afbraak weer opgenomen kunnen worden door andere bomen en planten via de bodem.

Biodiversiteit versterken

Het in het bos achterlaten van takhout, stamdelen, gehele bomen of het ringen van bomen is van groot ecologisch belang. Het proces van vertering en de daarbij vrijkomende nutriënten staan aan de basis van de voedselketen en zorgen daardoor voor een soortenrijk bos. Door bosrandbeheer zorgen we voor meer licht en gelaagdheid in het bos. In de bosranden kunnen verschillende soorten kruiden en struiken groeien wat een grote aantrekkingskracht heeft op diverse dier- en insectensoorten.

Toegankelijkheid

Het kan zijn dat sommige paden tijdens en na de werkzaamheden minder goed begaanbaar zijn. Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, worden de wegen en paden weer hersteld. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat sommige paden tijdelijk worden afgesloten.

Meer informatie

Contact
Boswachter Ilse Maas
Ilse Maas Boswachter
Meer over dit onderwerp