Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Walcheren, Goes en Noord-Beveland

  • 12 januari 2024
  • Leestijd 2 minuten

In 2024 voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit in verschillende gebieden langs de kuststrook van Walcheren, het Veerse Meer en Noord-Beveland. De bossen in deze gebieden kunnen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, namelijk: kustbossen, rijke polderbossen en bossen op zandgrond.

Locatie

Langs de kuststrook van Walcheren, het Veerse Meer en Noord-Beveland.

Looptijd

Van januari t/m december 2024. Met uitzondering van het broedseizoen.

Boswerkzaamheden

Vanaf januari 2024 gaat Staatsbosbeheer in verschillende gebieden in de kuststrook van Walcheren, Veerse Meer en Noord-Beveland boswerkzaamheden uitvoeren. De bossen in deze gebieden kunnen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën, namelijk: kustbossen, rijke polderbossen en bossen op zandgrond. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit dunningen om verjonging te stimuleren en het verwijderen van voornamelijk essen, vanwege de essentaksterfte, langs paden en grenzen ten behoeve van de veiligheid en ter bevordering van de blijvende bomen in het bos. Op plaatsen waar het nodig is zal op een later moment aanplant plaatsvinden met duurzame soorten. Staatsbosbeheer zorgt met boswerkzaamheden voor een toekomstbestendig en gevarieerd bos.

Bos gemeente Veere

Westkapelle
In het bos aan de zuidwest kant van de Westkapelse kreek zal een dunning worden uitgevoerd voornamelijk gericht op essen in nabijheid van paden en grenzen. In een gedeelte is het bos in zeer slechte staat. Er staan hier veel essen die vanwege de ziekte essentaksterfte moeten worden verwijderd. Op een later moment zullen we hier nieuwe, jonge en toekomst bestendige bomen terug planten.

Dishoek/Groot Valkenisse/Zoutelande
In enkel bospercelen tussen Dishoek en Zoutelande wordt een dunning uitgevoerd waarbij zieke en slechte bomen worden verwijderd die een risico op kunnen leveren voor paden en grenzen. Indien nodig zal daarna nog extra worden gedund ter bevordering van het overblijvende bestand.

Biggekerke
Bij Biggekerke zullen een aantal populieren worden verwijderd waarbij rekening wordt gehouden met de stabiliteit van de overblijvende populieren

De Manteling van Walcheren
In de Manteling van Walcheren gaan we bomen verwijderen met ziektes of aantastingen en richten we ons daarnaast op het vrijzetten van vitale oude bomen. Voor het eikenstruweel in de Manteling worden nu geen maatregelen genomen.

Bos gemeente Noord-Beveland

De Schotsman
In de bosgebieden van de Schotsman gaan we voornamelijk bosonderhoud uitvoeren ten behoeve van boomveiligheid langs de paden en zullen we een bosrand creëren waardoor meer licht en gelaagdheid ontstaat. Ook zullen we een aantal populieren verwijderen ten behoeve van verjonging en zullen we staand en liggend dood hout genereren.

Kamperland
In het bos bij Kamperland wordt voornamelijk werk uitgevoerd ten behoeve van boomveiligheid langs paden en grenzen.

Colijnsplaat
In het noordelijke gedeelte van het bos bij Colijnsplaat zullen populieren moeten worden verwijderd. Veiligheid van de volkstuinen en het aangrenzende pad zijn de voornaamste prioriteit bij deze maatregel. Waar mogelijk laten we populier staan.

Bos gemeente Goes

Schelphoek
In de bosvakken van Schelphoek worden diverse maatregelen genomen. We richten ons op de kwaliteit van de eiken en zullen we deze waar nodig vrijzetten. Tevens zullen bomen worden verwijderd ten behoeve van de veiligheid rond paden en grenzen. Ook zullen we in dit gebied aandacht geven aan het, waar mogelijk, herstellen van de laan en zullen we zorgen voor meer licht langs de watergang. De zuidwest hoek van het bosgebied is bijna geheel aangetast door essentaksterfte. We kiezen er hier voor om een gedeelte van een pad te laten vervallen zodat niet alle bomen hoeven te worden verwijderd. We zullen in deze hoek wat ruimte maken waarin we zaadbronnen aanbrengen zodat deze hoek op een rustige manier kan worden omgevormd.

Flora en fauna

Voorafgaand én tijdens de dunning wordt er gekeken naar de flora en fauna. Hierbij wordt het bos geïnventariseerd op de dieren en planten die er leven. Voor de start van de werkzaamheden is nauwkeurig in kaart gebracht of er bijvoorbeeld holte- of broedbomen van vogels aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er zijn nemen we maatregelen om deze te beschermen.

Bestemming van het hout

De gezaagde bomen worden op aangewezen plekken gestapeld en later opgehaald voor een duurzame verwerking. De takken en toppen, en sommige stammen blijven achter in het bos. Deze bevatten veel mineralen die door afbraak weer opgenomen kunnen worden door andere bomen en planten via de bodem.

Biodiversiteit versterken

Het in het bos achterlaten van takhout, stamdelen, gehele bomen of het ringen van bomen is van groot ecologisch belang.

Toegankelijkheid

Het kan zijn dat sommige paden tijdens en na de werkzaamheden minder goed begaanbaar zijn. Wanneer alle werkzaamheden afgerond zijn, worden de wegen en paden weer hersteld. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat sommige paden tijdelijk worden afgesloten.

Meer informatie

Contact
Boswachter Ilse Maas
Ilse Maas Boswachter
Meer over dit onderwerp