Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Boswerkzaamheden Bernisse

In opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit om de fatale essentaksterfte tegen te gaan. Dit om gevaarlijke situaties tegen te gaan, in verband met omvallende bomen.

Locatie

Bernisse-Noord, het gebied vanaf de Noorddijk bij Heenvliet tot aan de Ganzenwei bij Zuidland, Voorne-Putten.

Looptijd

2021-2024

Natuurrijke bosranden

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte. Een ziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80 % van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10 % van de essen gezond blijft.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen

De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het recreatieschap Voorne-Putten heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om de aangetaste bomen te verwijderen. Waar mogelijk blijven de gezond uitziende essen staan om zo de es ook in het landschap te kunnen bewaren. Het weghalen van de essen zal op plekken leiden tot grote gaten in het groen. Deze plekken worden opnieuw ingeplant met een grote diversiteit aan bomen en struiken. Bos blijft zo bos. Deze bosdelen kunnen de eerste periode er minder aantrekkelijk uitzien, maar de diversiteit van de nieuwe aanplant zal uiteindelijk zorgen voor een sterker, gezonder en beter beleefbaar bos voor mens, dier en plant.

Buurtbetrokkenheid

Afgevaardigden van het recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer hebben samen met bezorgde omwonenden de Bernisse bezocht. Uit de gesprekken die gevoerd zijn in het bos is een extra actie voortgekomen om nogmaals kritisch te kijken naar mogelijke essen die kunnen blijven staan, indien ze geen risico vormen voor de veiligheid. Het betreft hier de groene buffer tussen Geervliet, Heenvliet en de industrie. Aan de Noorddijk wordt een extra stuk bos aangeplant. De bestaande essen daar worden niet weggehaald. De hoop is dat het nieuwe stuk bos, tegen de tijd dat de essen zelfstandig omvallen, groot genoeg is om de bufferfunctie over te nemen. Zo blijft de industrie verborgen. 

Planning werkzaamheden

Voorjaar en zomer 2022 worden de zieke bomen geblest met een oranje stip en in de zomer van 2023 worden deze bomen verwijderd.

In 2021 zijn vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd in het Bernissegebied-Noord. Deze noodzakelijke werkzaamheden hebben een grote impact op het aanzicht van het gebied. In de winter van 2021-2022 zijn de bosvakken waar werkzaamheden zijn geweest opnieuw ingepland met een hoge diversiteit aan bosplantsoen.

De verwachting is dat ook in het Bernissegebied-Midden de impact van de bestrijding van de essentaksterfte groot zal zijn. Daarom staat ook hier de herplant direct in de winter erna gepland. Om de verstoring van het gebied zo klein mogelijk te houden, staat ook regulier onderhoud van onder andere de elzen gepland. Door deze dunning nu te doen wordt het gebied niet een jaar later nogmaals verstoord.

Vraag het de boswachter

De boswachter van Staatsbosbeheer is regelmatig met de speciale caravan in het gebied te vinden om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden. Data en locaties:

  • woensdag 1 juni 2022 van 09:00 tot 12:00 uur, naast het fietspad langs de Bernisse, ter hoogte van voetbalclub Simonshaven.

 

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Daniel van Veen
Vragen over dit onderwerp? Daniel van Veen Boswachter