Werk in uitvoering

Boswerkzaamheden Bernisse

In opdracht van Recreatieschap Voorne-Putten voert Staatsbosbeheer boswerkzaamheden uit om de fatale essentaksterfte tegen te gaan. Dit om gevaarlijke situaties tegen te gaan, in verband met omvallende bomen, maar ook om het gebied gezonder, natuurlijker en toekomstbestendiger te maken.

Locatie

Bernissegebied, het gebied vanaf de Noorddijk bij Heenvliet tot aan het spuikanaal voorbij Simonshaven, Voorne-Putten.

Looptijd

2021-2024

Essentaksterfte

De es, een voor het Nederlandse landschap belangrijke boom gaat op grote schaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. De es is een boomsoort die door heel Nederland voorkomt en herstelt niet van deze ziekte. Een ziekte die in een steeds hoger tempo toeslaat. Inmiddels is meer dan 80% van de essen in Nederland aangetast. De verwachting is dat hooguit 10% van de essen gezond blijft.

Veiligheid en noodzaak tot ingrijpen

De door essentaksterfte aangetaste bomen kunnen gemakkelijk omvallen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Het recreatieschap Voorne-Putten heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om de aangetaste bomen te verwijderen. Waar mogelijk blijven de gezond uitziende essen staan om zo de es ook in het landschap te kunnen bewaren. Het weghalen van de essen zal op plekken leiden tot grote gaten in het groen. Deze plekken worden opnieuw ingeplant met een grote diversiteit aan bomen en struiken. Bos blijft zo bos. Deze bosdelen kunnen de eerste periode er minder aantrekkelijk uitzien, maar de diversiteit van de nieuwe aanplant zal uiteindelijk zorgen voor een sterker, gezonder en beter beleefbaar bos voor mens, dier en plant.

Bosuitbreiding

Naast het veiliger en vitaler maken van de bestaande bosvakken, ligt er ook een nadrukkelijke wens om extra bosgebieden aan te leggen. He bestuur van het recreatieschap Voorne Putten heeft opdracht gegeven tot het opstellen van het ‘Ontwikkelperspectief Bossen Recreatiegebied Voorne-Putten’ Het Bernissegebied biedt hierbij veel mogelijkheden. Meer bomen betekent natuurlijk meer natuur, meer CO2 opslag, meer wateropslag en andere voordelen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om meer bomen en meer bosvakken aan te kunnen leggen in het Bernissegebied. Ook langs het Brielse Meer wordt gekeken waar extra bos mogelijk is. Het zou gaan om ongeveer 30 hectare extra bos in totaal.

Buurtbetrokkenheid

We begrijpen dat de werkzaamheden ingrijpend kunnen zijn voor gebruikers van het gebied. Daarom hebben afgevaardigden van het recreatieschap Voorne-Putten en Staatsbosbeheer samen met bezorgde omwonenden de Bernisse meermalen bezocht. Dit heeft er voor gezorgd dat er extra zorgvuldig is afgewogen welke essen er nog het meest vitaal uitzien en geen risico vormen voor de veiligheid. Voor deze bomen is besloten dat ze voorlopig kunnen blijven staan.

Planning werkzaamheden

Essentaksterfte 
Vanaf augustus 2023 zullen langs de Bernisse de voorlopig laatste grootschalige werkzaamheden rondom essentaksterfte plaatsvinden. Essenvakken in het middelste deel en zuidelijke deel van de Bernisse zullen worden aangepakt. Dit kan lichte hinder opleveren omdat tijdelijk diverse fietspaden niet toegankelijk zullen zijn. Ook rond de Stompaardse plas kan er hinder zijn zoals een verminderde toegang tot de trailerhelling of het af- en aanrijden van boswerkmachines.

Er is voorafgaand aan de werkzaamheden goed gekeken welke bomen eventueel gespaard kunnen worden omdat ze nu nog geen gevaar opleveren. Dit proces is in samenspraak geweest met betrokken omwonenden en gemeente Nissewaard.

Regulier bosbeheer
In de zomer van 2024 zullen in het zuidelijke deel van de Bernisse, in het bosgebied van Schuddebeurs ook nog enkele lichte boswerkzaamheden plaatsvinden. Het gaat hier om enkele populieren. Deze populieren zijn een pioniersoort, wat betekent dat deze bomen snel groeien en een bosklimaat maken, om daarna plaats te maken voor bomen die langzaam groeien zoals eiken, esdoorns en beuken. In het bos van Schuddebeurs zullen enkele populieren aan de rand van de bosvakken worden verwijderd om de andere bomen meer licht en ruimte te geven. Ook krijgt het bos nu meer kans om een natuurlijkere bosrand, een zogenaamde mantel-zoom, te ontwikkelen. Dit zorgt voor een natuurlijke overgang, bloeiende bosranden, en veel nestgelegenheden voor vogels en kleine zoogdieren. De hinder van deze boswerkzaamheden voor de recreant zal klein zijn.

Vraag het de boswachter

De boswachter van Staatsbosbeheer is regelmatig met de caravan in het gebied te vinden om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden. Zowel voor vragen over bosbeheer als voor vragen of inspraak over bosuitbreiding. Data en locaties volgen.

 

Contact
Boswachter Daniel van Veen
Daniel van Veen Boswachter
Meer over dit onderwerp