Werk in uitvoering

Dijkversterking en herinrichting Salmsteke

In de uiterwaard Salmsteke langs de Lek bij Lopik gaat veel veranderen. Naast dijkversterking wordt de uiterwaard ook ingericht voor natuur en recreatie. Dit zijn twee losse projecten van verschillende partners die in de uitwerkingsfase van het plan als één project worden opgepakt. Een bijzondere samenwerking.

Locatie

Uiterwaarde Salmsteke ligt langs de Lek, aan de Lekdijk Oost in Lopik (Utrecht).

Looptijd

2017 - 2024:

  • 2017 - 2021: verkenningsfase en planuitwerkingsfase (afgerond);
  • voorjaar 2022 - 2023 voorbereidend werk met aansluitend start herinrichting uiterwaard;
  • 2023 – 2024 start dijkversterking.

Integrale gebiedsontwikkeling uit één hand

Het programma Sterke Lekdijk is onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma en gaat om het versterken van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Het project Salmsteke is één van de zes deeltrajecten. Het haakt aan bij de gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt! en gaat als eerst in uitvoering. In dit project wordt dijkversterking gecombineerd met de Kader Richtlijn Water (KRW) opgave, natuuropgave én herinrichting van het recreatiegebied.

De uit te voeren maatregelen:

  • aanleggen van een nevengeul waardoor dynamische riviernatuur meer ruimte krijgt;
  • inrichten van graslanden rond de nevengeul en moeraszone langs de dijk, zodat de riviernatuur zich optimaal kan ontwikkelen en het Natuur Netwerk Nederland en omliggende Natura 2000-gebieden worden versterkt;
  • inrichten van een zwemplas met recreatiestrand, bouwen van een paviljoen, verplaatsen van een boothelling, realiseren van (fiets)parkeergelegenheid en wandelpaden.

Deze ontwikkelingen worden in één keer worden uitgevoerd, in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving. Bekijk de interactieve ontwerpkaart van Salmsteke Ontkiemt!

Omgeving betrekken

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) is trekker van het project en werkt nauw samen met de betrokken gebiedspartners. In verschillende fases van het project is en wordt de omgeving betrokken aan de hand van nieuwsbrieven, bijeenkomsten, gebiedsexcursies en waar nodig één-op-één gesprekken.

Samenwerking

In dit project werken Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik, recreatieschap De Stichtse Groenlanden en beheerder Staatsbosbeheer nauw samen.

Meer informatie

Uiterwaarden Lek

Toon project op kaart
Contact
Marloes Kortlever
Marloes Kortlever Projectleider
Meer over dit onderwerp