Nieuws

Uiterwaard Salmsteke klaar voor de toekomst

  • 25 juni 2023
  • Biodiversiteit

Precies een jaar geleden ging de eerste schop in de grond voor de herinrichting van de uiterwaard Salmsteke. Met als stip op de horizon een veilige uiterwaard waar ruimte is voor natuurontwikkeling en recreatie. Het is de eerste van de zes deeltrajecten van het hoogwaterbeschermingsprogramma Sterke Lekdijk dat vrijdag 23 juni 2023 formeel is opgeleverd. In de uiterwaard zijn een getijdegeul en zwemplas, wandelpaden en (tijdelijke) horeca gerealiseerd, waar de omgeving en recreanten van kunnen genieten.

Samenwerking

Voor het project ging Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een innovatief partnerschap aan met Mourik Infra B.V. Samen met provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, gemeente Lopik, Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer sloegen ze de handen ineen. Door in deze samenwerking opgaven te combineren en kennis en kunde te bundelen, kunnen de projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer.

Mijlpaal gevierd

De oplevering van de uiterwaard werd gevierd met omwonenden en alle betrokken partijen. De bestuurders van de samenwerkingspartners hebben de uiterwaard met een symbolische handeling ingewijd. Ze gingen in Salmsteke ‘voor anker’ door het plaatsen van een anker. Dit anker was gevonden tijdens de werkzaamheden aan de geul en heeft nu een vaste plek langs de oever. Jelka Both, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Utrecht: "Met de herinrichting van Salmsteke krijgt de biodiversiteit in deze uiterwaard een impuls. Mooie, bloemrijke hooilanden en dynamische riviernatuur kunnen zich er ontwikkelen. Ook recreanten krijgen meer ruimte om van en in het groen te genieten. Win-win dus."

Natuur en recreatie

Door het aanleggen van een getijdengeul ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van dynamische riviernatuur. Op de droge delen kan het glanshaverhooiland en stroomdalgrasland zich verder ontwikkelen. Daarmee worden het Natuur Netwerk Nederland in het gebied en Natura 2000-gebieden in de omgeving versterkt. In de zwemplas kunnen recreanten op eigen risico zwemmen. Hiermee wordt de behoefte aan zwemlocaties in de provincie Utrecht ingevuld. Ballenlijnen en palen met diepteaanduiding geven de diepte van het water aan. De kwaliteit van het zwemwater wordt regelmatig gemonitord. Er is tijdelijke horeca aanwezig tot november 2023 en voor permanente horeca wordt later een uitvraag gedaan. Nieuwe wandelpaden vergroten de toegankelijkheid van Salmsteke en ook honden zijn hier welkom. Er is een speciaal gedeelte waar ze los mogen en in de rest van het gebied moeten ze aan de lijn. Salmsteke heeft nog even tijd nodig om tot volle bloei te komen, maar de basis is gelegd.

Dijkversterking

Het project haakt aan op de bredere gebiedsontwikkeling Salmsteke Ontkiemt en bestaat uit twee fases. Het herinrichten van de uiterwaard en het versterken van de dijk. Nu de eerste fase is afgerond, start het werk voor de dijkversterking. Het werk voor de dijkversterking is naar verwachting eind 2024 klaar.

Meer over dit onderwerp