Werk in uitvoering

Nieuw bos in Sang en Goorkens

Staatsbosbeheer plant het eerste kwartaal van 2023 veertigduizend bomen aan. Het gaat onder meer om de zwarte els, eik, linde, zoete kers en lijsterbes. In totaal gaat het om ruim twaalf hectare, wat overeenkomt met circa 24 voetbalvelden. Het betreft hier de aanplant van nieuw bos.

Locatie

De aanplant vindt plaats op drie verschillende boslocaties: Gastelse heide (Gastel), Sang en Goorkens (Mierlo) en Leenderbos (Leende).

Looptijd

Januari 2023 - april 2024

Nieuw bos

Staatsbosbeheer vindt het belangrijk dat er in Nederland meer bos komt. Niet alleen zorgen bomen voor schone lucht, een goed klimaat, beschutting en verkoeling. Het bos biedt ook de ruimte om van de natuur te genieten. Het is een plek van rust en ontspanning. Nieuw bos legt CO2 vast en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die volgens het Nederlandse Klimaatakkoord in 2030 met ten minste 49 procent verminderd moet zijn. Daarom plant Staatsbosbeheer landelijk in de komende 10 jaar 5.000 hectare nieuw bos.

Afwisseling

Door het planten van een groot aantal verschillende boom- en struiksoorten wordt het bos aantrekkelijk voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen. We planten in het bos onder andere de volgende boom- en struiksoorten: zwarte els, eik, linde, zoete kers en lijsterbes, wilg. Op veel van de locaties zal een raster om de nieuwe aanplant gezet worden om wildvraat te voorkomen

Bosvisie

Bos staat ook in het overheidsbeleid weer volop in de belangstelling. Het ministerie van LNV presenteerde in november 2020 de Bossenstrategie. Rijk en de provincies hebben samen de ambitie het bosoppervlak in Nederland met 10 % te laten toenemen, zo’n 37.000 hectare. De plannen van Staatsbosbeheer passen daar naadloos in. Provincie Noord-Brabant streeft naar de aanleg van 13.000 ha. extra bos in 2030. Daarmee groeit het areaal van het Brabantse bos van 14% naar 16,6%. Het staat allemaal in de Brabantse bosvisie die begin 2020 werd gepresenteerd. Staatsbosbeheer wil met de provincie de komende 10 jaar, 1.000 hectare nieuw bos realiseren in Noord-Brabant.

Sang en Goorkens

Toon project op kaart
Contact
boswachter Erik Schram
Erik Schram Boswachter
   
Meer over dit onderwerp