Werk in uitvoering

Kwaliteitsimpuls biodiversiteit en natuureducatie Rottemeren

Het Recreatieschap Rottemeren geeft op voorstel van Natuur- en Vogelwacht Rotta een impuls aan de biodiversiteit en natuurbeleving in het gebied. Met subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een bijdrage van het Recreatieschap zijn we in 2016 gestart met het project. De rest van de cofinanciering komt van fondsverwerving en vrijwilligersinzet van Rotta. Ekologika verzorgt de projectleiding. Staatsbosbeheer begeleidt het project voor het Recreatieschap.

Lees meer over dit project op de website van Recreatieschap Rottemeren

Contact
Meer over dit onderwerp