Werk in uitvoering

Ecologische verbindingszone Zuidrand

Staatsbosbeheer gaat in opdracht van de provincie Zuid-Holland de ecologische verbindingszone tussen de Vlaardingervaart en de spoorweg Delft-Schiedam, realiseren. De provincie investeert in de ecologische kwaliteit van recreatiegebieden in Midden-Delfland. Het natuurgebied Vlietlanden wordt verbonden met de Ackerdijckse Plassen, deze ecologische verbinding loopt door de recreatiegebieden Woudhoek en Holierhoek.

Locatie

Holierhoek en Woudhoek, ten noorden van Vlaardingen en Schiedam, Midden-Delfland (ZH). Onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland.

Looptijd

Start uitvoering januari 2022. Afronding medio september 2022.

Polderlandschap

De Holierhoek en Woudhoek vormen samen een groene strook ten noorden van Vlaardingen en Schiedam. Wandelaars, fietsers en hondenuitlaters komen graag in dit authentieke polderlandschap met lange, rechte sloten en een schaapskudde.

Het project is onderdeel van Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland. In de recreatiegebieden van de Holierhoekse en Noord-Kethelpolder zijn veel cultuur historische waarden aanwezig, zoals kreekruggen en geriefbosjes. Het slagenlandschap bepaald voor een groot deel het karakter van het gebied.

Bij het bepalen van de locatie van de EVZ (Ecologische Verbindingszone Zuidrand) is zoveel mogelijk rekening gehouden met het huidig gebruik door recreanten, bewoners en boeren. De route loopt voornamelijk langs de randen van het plangebied en buigt op een aantal plekken af om geen hinder te vormen voor bestaande weidevogelgebieden en gebieden met cultuurhistorische waarde. De route loopt daarom soms aan de noordzijde en soms aan de zuidzijde van het plangebied.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het graven van natuurvriendelijk oevers en het aanleggen van vochtig hooiland en poelen. Het plaatsen van een drietal faunapassages is al uitgevoerd.

De werkzaamheden starten op maandag 10 januari 2022 en lopen door tot medio september 2022, dit gebeurt in fases. AH Vrij start in het Vlaardingse gedeelte vanaf de Vaart en werkt vervolgens richting de A4. In een volgende fase hervat AH Vrij de werkzaamheden vanaf de A4 richting Schiedam.

Er komen projectinformatieborden te staan om de omgeving, bezoekers, recreanten en voorbijgangers te informeren. Via het scannen van een QR-code op deze borden wordt men naar de informatie website van AH Vrij geleid. Daar kan middels een fotorapportage dagelijks de voortgang van het project worden gevolgd.

Inrichting verbindingszone

De ecologische verbindingszone Zuidrand (EVZ) wordt ingericht voor een aantal bedreigde diersoorten, waaronder de noordse woelmuis. Deze muis leeft geïsoleerd op de Vlietlanden en kan niet doorsteken naar de Ackerdijkse Plassen. Via de (nieuwe) ecologische verbindingszone wordt het leefgebied vergroot, dat maakt de overlevingskansen van de populatie groter. Er ontstaat een ecologisch netwerk dat functioneert als een groter, aaneengesloten natuurgebied.

De EVZ bestaat uit een continue corridor van natuurvriendelijke oevers met naastgelegen schouwpaden voor het onderhoud. Deze corridor wordt afgewisseld met leefgebieden en stapstenen, bestaande uit natte natuur met poelen. Ook zijn er een aantal technische oplossingen, zoals faunatunnels onder bepaalde wegen. Tot slot bevat het ontwerp een aantal verbeteringen voor de recreanten. Al deze onderdelen zijn terug te vinden in het document “Definitief Ontwerp Ecologische Verbindingszone”.

Ah Vrij probeert de overlast en hinder van werkzaamheden tot een minimum te beperken, maar kunnen dit helaas niet geheel voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Eventuele hinder of overlast kan zichtbaar zijn in de vorm van voertuigen/machines, platenbanen en geluid.

Samenwerking

Staatsbosbeheer en Urban Synergy hebben in opdracht van de Provincie Zuid-Holland het ontwerp gemaakt voor de Ecologische Verbindingszone Zuidrand.

Voor het vaststellen van het definitieve ontwerp hebben er, vanaf 2018, gesprekken en informatieavonden plaatsgevonden met bewoners, stakeholders en andere belanghebbenden. De uitvoering van de ecologische verbindingszone is toebedeeld aan AH Vrij. Staatsbosbeheer werkt samen met de aannemer aan de uitvoering en communicatie van het project. De provincie Zuid-Holland financiert de Ecologische Verbindingszone Zuidrand middels de subsidie Groen.

Bekijk hieronder de video over de ecologische verbindingszone Zuidrand.

Meer informatie

Downloads

Wilt u direct op de hoogte worden gebracht van nieuws over de Holierhoek, Woudhoek, Kandelaarhoek en Poldervaart? Stuur dan een mail naar hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl, met als onderwerp 'Maillijst Zuidrand’. Zodra er een bericht is over gebied ontvangt u een mail.

Nieuwsgierig naar de meest recente updates van de werkzaamheden? Check dan de AH Vrij projectwebsite. Met regelmaat wordt op deze website de voortgang van het project gedeeld middels een dagelijkse fotorapportage, weetjes en bijzonderheden.

Midden-Delfland

Toon project op kaart
Contact
Laurens van Muijen
Laurens van Muijen Projectleider AH Vrij
Meer over dit onderwerp