Werk in uitvoering

Verbeteren vochtige duinvallei Lauwersmeer

Staatsbosbeheer gaat op verschillende locaties bij het Lauwersmeer plaggen. Dat houdt in dat de bovenste grondlaag met planten verwijderd wordt. Dat doen we om de vochtige duinvallei te verbeteren.

Locatie

Het plaggen vindt op 3 locaties bij het Lauwersmeer plaats (terrein van Juffrouw Ali en De Rug).

Looptijd

Augustus 2024 - december 2024

Plaggen

De laag die we verwijderen is te zuur, waardoor sommige planten niet meer kunnen groeien. Door te plaggen herstellen we de grond voor langere tijd en krijgen diverse Rode lijstsoorten weer de kans om te groeien. Denk bijvoorbeeld aan de groenknolorchis, parnassia, knopbies en honingorchis.

Op De Rug gaan we maaien en het maaisel afvoeren om deze waardevolle planten te helpen. In totaal gaat het om zo’n 9,5 hectare.

Wandelroutes minder begaanbaar

Het plaggen doen we in de gebieden Juffrouw Ali en op De Rug. Hierdoor zijn enkele wandelroutes minder begaanbaar. Daarnaast wordt er verderop De Rug de komende jaren gemaaid. Dit terrein is niet publiekelijk toegankelijk.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Ruben Bosch Projectleider
Meer over dit onderwerp