Werk in uitvoering

Herstel rietland Lauwersmeer

Staatsbosbeheer herstelt het riet in de moerasachtige gebieden van het Lauwersmeer. Dit doen we door een deel van het bestaande riet op de Blikplaat te maaien. Daarna brengen we rasters aan op delen van de Pampusplaat, Zoutkamperplaat en Blikplaat. Die rasters zorgen ervoor dat het vee niet overal meer kan grazen. Zo kan het riet zichzelf herstellen.

Locatie

Lauwersmeer (Pampusplaat, Zoutkamperplaat, Blikplaat)

Looptijd

Augustus 2024 - december 2025

Verbetering leef- en broedgebied

Het herstel van het rietland moet er uiteindelijk voor zorgen dat het leef- en broedgebied van een aantal beschermde vogelsoorten verbetert. Denk aan de rietzanger, roerdomp en bruine kiekendief. In totaal gaat het om het herstellen van ongeveer 60 hectare rietland voor Natura 2000 doelen en de Vogelrichtlijn. 

Werkzaamheden

Er worden rasters geplaatst om te zorgen dat riet zich kan herstellen en de grazers op andere plekken gaan grazen. Deze rasters worden geplaatst medio 2024. Dit terrein is niet publiekelijk toegankelijk. 

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Ruben Bosch Projectleider
Meer over dit onderwerp