Werk in uitvoering

Bestrijden invasieve exoten Lauwersmeergebied

Invasieve exoten zijn planten en dieren die niet van nature in Nederland voorkomen. Ze kunnen schadelijk voor de natuur zijn. Daarom gaat Staatsbosbeheer deze planten op zoveel mogelijk plekken verwijderen voordat ze zaden verspreiden.

Locatie

Lauwersmeergebied

Looptijd

Juli 2023 - december 2025

Exoten

Exoten zijn door toedoen van de mens in onze natuur terecht gekomen. Omdat hier hun natuurlijke vijanden en ziekten vaak ontbreken, kunnen ze gaan woekeren. Dat noemen we invasieve exoten. Het grootste probleem hiervan is dat ze inheemse soorten kunnen verdringen. In het Lauwersmeergebied gaat het om de reuzenberenklauw, reuzenbalsemien en waterteunisbloem. Door deze planten op tijd te verwijderen proberen we de opkomst van nieuwe soorten te voorkomen. En daarmee verbeteren we het leef- en broedgebied van beschermde vogelsoorten.

Werkzaamheden

Door het gehele gebied zijn verschillende aannemers bezig om deze planten te verwijderen. Dit doen ze per boot, auto maar ook veel lopend. 

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd met subsidie van de provincie Groningen als onderdeel van het landelijk Programma Natuur. Dat is een programma waarmee provincies gecompenseerd worden voor de problemen die ontstaan door stikstof.

Contact
Ruben Bosch Projectleider
Meer over dit onderwerp