Werk in uitvoering

Herstel lanen Horsterwold

Staatsbosbeheer werkt de komende jaren aan het herstel van een aantal lanen langs doorgaande wegen in Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland, die kenmerkend zijn voor de landschappelijke structuur van de provincie Flevoland. Ze markeren niet alleen belangrijke doorgaande wegen maar verbinden ook natuurgebieden met elkaar. De bomen moeten worden vervangen in verband met aantasting door de essentaksterfte. Door het planten van verschillende soorten bomen maakt Staatsbosbeheer de laan meer toekomstbestendig en wordt de biodiversiteit van de laan vergroot, terwijl de laan als landschapselement behouden blijft.

Locatie

Oostelijk- en Zuidelijk Flevoland, binnen de gemeenten Lelystad, Zeewolde en Almere. Tussen half juli en eind 2021 worden de essen in het ‘Carré’ vervangen.

Gemengde lanen

Het project betreft een aantal relatief kleine lanen van Staatsbosbeheer, verdeeld over de Flevopolder. Daarnaast gaat het over het lanencomplex langs de Kievitsweg, de Tureluurweg en de Schollevaarweg, het zogenaamde ‘Carre’. Lanen van andere eigenaren zijn niet in het project meegenomen.

Wegens verschillen in plantverbanden zeggen kilometers niet zo veel. We hebben het liever over het aantal laanbomen, dat wordt vervangen. In totaal gaat het in het Carré 377 nieuwe bomen die geplant worden als vervanging van189 aangetaste bomen.

Struiken

Om de ecologische waarde van de lanen nog verder te verhogen worden er struweelsoorten tussen de laanbomen geplant. Dit struweel vormt een leefgebied voor insecten, vogels en vele andere diersoorten. Er worden inheemse struiksoorten gebruikt zoals katwilg, hazelaar, hondsroos, rimpelroos, rode kornoelje, gewone vogelkers, sleedoorn, krentenboompje, aalbes, zwarte bes, trosvlier,

Gelderse roos en wegedoorn.

De toegepaste werkwijze bij het planten van bomen is vooral afhankelijk van de mate van aantasting. Individueel aangetaste bomen worden ook individueel vervangen. Wanneer echter het overgrote deel van de bomen in een laan aangetast is door essentaksterfte, wordt dit hele traject van de laan vervangen. Op deze manier ontstaan er een geheel nieuwe laan, die ook in zijn geheel als zodanig te herkennen is. Ook de gekozen boomsoorten verschillen per locatie, dit is afhankelijk van de groeiplaats en de functie van de laan.

Vleermuizen

Lanen zijn voor veel dieren, zoals bijvoorbeeld vleermuizen, belangrijke oriëntatiepunten als ze zich door het open landschap bewegen. Te lange onderbrekingen van de beplanting moeten daarom worden voorkomen. Om die reden blijft iedere 50 meter dus in elk geval een boom staan, het kan dus zijn dat die niet helemaal vitaal is.

Uitvoering

In plantseizoen 2020/2021 zijn er ruim 500 laanbomen geplant. Hiervan zijn 130 stuks in Almere gerealiseerd, 215 in Zeewolde en 170 in het Rivierduingebied.

  • Langs de Hoge Vaart (tussen Adelaarsweg en Almere) hebben we gekozen voor populieren, specifiek de klonen Muur en Ellert, heel bewust vanwege de opgaande groeivorm die een soort zuilenstructuur gaat creëren rondom het fietspad, dat in de toekomst de openheid van de omgeving gaat verliezen door ontwikkeling van de Kop van het Horsterwold.
  • Langs de Slingerweg hebben we gekozen voor een menging van beuk, gewone esdoorn en fladderiep. De fladderiep is ook te combineren met winterlinde en wintereik.
  • In Almere is in die menging de fladderiep juist vervangen door tamme kastanje. Daarnaast is hier, in het kader van de voedselbossen, ergens anders gekozen voor een menging van tamme kastanje, okkernoot en boomhazelaar.
  • In het Rivierduingebied is ervoor gekozen om de winterlinde en de wintereik aan te vullen met haagbeuk.

Werkzaamheden in het veld

De werkzaamheden vinden vooral plaats op plekken waar niet of nauwelijks publiek loopt, dus bezoekers zullen weinig tot geen last ervan hebben. Uitvoering wordt middels bebording aangegeven. Overlast proberen we ook tot een minimum te beperken door gefaseerd uit te voeren.

Samenwerking

logo Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn plattelandStaatsbosbeheer werkt samen met Provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) als verstrekkers van de subsidie, waarbij beide partijen elk 50% van het budget voor hun rekening nemen. Er is voor dit project in 2018 een aanvraag bij Provincie Flevoland gedaan voor subsidie voor het tussenplanten van nieuwe laanbomen in de huidige lanen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Deze is gehonoreerd in 2019.

 

 

 

 

Meer info

Contact
boswachter met verrekijker in avondzon
Erik van der Zee Boswachter
Meer over dit onderwerp