Werk in uitvoering

Inrichting Gendtse Waard-West

In de Gendtse Waard realiseert Staatsbosbeheer een robuust riviernatuursysteem langs de Waal. Met ruimte voor biodiversiteit, waterveiligheid, struinnatuur en zandwinning.

Locatie

De Gendtse Waard ligt in de gemeente Lingewaard bij Gendt en is onderdeel van de Gelderse Poort, tussen Nijmegen, Arnhem en de Duitse grens.  

Looptijd

  • Start inrichtingswerkzaamheden: 2020 - 2021
  • Duur: 6 - 8 jaar

Gebiedsontwikkeling

De huidige Gendtse Waard is een uiterwaard met landbouwgronden, ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, zand- en kleiwinplassen en rivierduinen. Met de herinrichting realiseren we een robuust riviernatuursysteem langs de Waal. Zo komt er ruimte voor nieuwe ooibossen, meer water met slikkige oevers en bloemrijke graslanden.

Grazers

De gehele Gendtse Waard wordt straks jaarrond begraasd door runderen en paarden. Deze grazers kunnen straks de hele Gendtse Waard begrazen en via de Konijnenwaard naar de Bemmelse Waard lopen. Doordat natuur en water de ruimte krijgen zal de soortenrijkdom gaan toenemen. Aan de westkant van het gebied blijft een deel van het gebied in beheer bij een lokale agrariër.   

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in westelijk deel van de Gendtse Waard samen met K3Delta en Rodruza steenfabriek De Zandberg aan een integrale herinrichting van het gebied. Met zandwinning als economische drager worden verschillende doelen gerealiseerd. Er komt ruimte voor spontane natuurontwikkeling; voor recreanten komen er nieuwe struinroutes, bankjes, een observatiehut en een kijkscherm; de verkeersveiligheid wordt vergroot door aanleg van een vrijliggend fietspad en de bereikbaarheid van de steenfabriek wordt verbeterd.

Meer informatie

Contact
Boswachter Twan Teunissen
Twan Teunissen Teamleider
   
Meer over dit onderwerp