Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Werk in uitvoering

Werkzaamheden in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer

Inrichting Gendtse Waard-West

In de Gendtse Waard realiseert Staatsbosbeheer een robuust riviernatuursysteem langs de Waal. Met ruimte voor biodiversiteit, waterveiligheid, struinnatuur en zandwinning.

Locatie

De Gendtse Waard ligt in de gemeente Lingewaard bij Gendt en is onderdeel van de Gelderse Poort, tussen Nijmegen, Arnhem en de Duitse grens.  

Looptijd

Start inrichtingswerkzaamheden: 2020 - 2021. Duur: 6 - 8 jaar.

Gebiedsontwikkeling

De huidige Gendtse Waard is een uiterwaard met landbouwgronden, ooibossen, moerassen, kruidenrijke graslanden, zand- en kleiwinplassen en rivierduinen. Met de herinrichting realiseren we een robuust riviernatuursysteem langs de Waal. Zo komt er ruimte voor nieuwe ooibossen, meer water met slikkige oevers en bloemrijke graslanden.

Grazers

De gehele Gendtse Waard wordt straks jaarrond begraasd door runderen en paarden. Deze grazers kunnen straks de hele Gendtse Waard begrazen en via de Konijnenwaard naar de Bemmelse Waard lopen. Doordat natuur en water de ruimte krijgen zal de soortenrijkdom gaan toenemen. Aan de westkant van het gebied blijft een deel van het gebied in beheer bij een lokale agrariër.   

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in westelijk deel van de Gendtse Waard samen met K3Delta en Rodruza steenfabriek De Zandberg aan een integrale herinrichting van het gebied. Met zandwinning als economische drager worden verschillende doelen gerealiseerd. Er komt ruimte voor spontane natuurontwikkeling; voor recreanten komen er nieuwe struinroutes, bankjes, een observatiehut en een kijkscherm; de verkeersveiligheid wordt vergroot door aanleg van een vrijliggend fietspad en de bereikbaarheid van de steenfabriek wordt verbeterd.

Meer informatie

Toon project op kaart
Locatie project
Boswachter Twan Teunissen
Vragen over dit onderwerp? Twan Teunissen Teamleider