Werk in uitvoering

Herinrichting perceel Roozendaal

Vanaf 2023 wordt er gewerkt in perceel Roozendaal in de Millingerwaard met als doel de realisatie van een gevarieerde vegetatieontwikkeling. 

Locatie

Perceel Roozendaal is een onderdeel van de Gelderse Poort, ten oosten van Nijmegen.

Looptijd

  • 2e helft 2022: aanvraag uitvoeringsvergunning
  • begin 2023: start werkzaamheden
  • duur: 2-3 jaar

Natuurontwikkeling door kleiwinning

Perceel Roozendaal, vernoemd naar de vroegere eigenaar, is een perceel van 2,3 hectare. Het ligt aan de zuidzijde van de Millingerwaard. Op dit moment bestaat het perceel nog uit grasland. We willen het perceel aan laten sluiten op de aangrenzende riviernatuur door de kleilaag af te graven, waarbij het reliëf gevolgd wordt. Hierdoor krijgen hoog- en laagwater van de rivier meer invloed krijgen in het gebied. En de zandige bodem die door de kleiwinning vrij komt te liggen, biedt kansen voor de ontwikkeling van een meer gevarieerde vegetatie. De schutdam die nu langs het perceel ligt, blijft.

Planning

In de tweede helft van 2022 vraagt ontzander K3 Delta de uitvoeringsvergunningen aan. Het streven is om begin 2023 te starten met de uitvoering. De werkzaamheden duren naar verwachting twee à drie jaar, afhankelijk van de vraag van de steenfabrieken naar het type klei dat vrijkomt bij de werkzaamheden. Daarnaast kunnen de waterstanden invloed hebben op de looptijd. Zo kan er bij hoogwater niet worden gewerkt. De werkzaamheden zijn niet continu, maar worden verdeeld in korte periodes van enkele weken per jaar.

Samenwerking

De uitvoering van dit project is in handen van K3 Delta. De opdrachtgever voor dit project is de beheerteam Gelderse Poort van Staatsbosbeheer.

Meer informatie

Contact
Boswachter Twan Teunissen
Twan Teunissen Teamleider
   
Meer over dit onderwerp