Werk in uitvoering

Werkzaamheden Bieslandse bos en Balij

Actief op pad gaan helpt onze fysieke en mentale gezondheid vooruit! En dat is belangrijker dan ooit. “Een beweegvriendelijke en natuurlijke leefomgeving”, daar gaat Staatsbosbeheer komende tijd mee aan de slag. Dankzij de subsidieregeling Groen van Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds Staatsbosbeheer-Dunea krijgen de recreatieve voorzieningen van de Balij en het Bieslandse bos een impuls. De focus van de kwaliteitsimpuls ligt op de wandelende recreant. Door het verbeteren en toevoegen van informatievoorzieningen en routes maken we het gebied aantrekkelijker en toegankelijker voor families, kinderen en ouderen.

Locatie

  • Balij, ten zuiden-westen van Zoetermeer.
  • Bieslandse Bos, tussen Delft en Pijnacker-Nootdorp.
  • Beide gebieden zijn onderdeel van Buytenhout, een groot natuur- en recreatiegebied tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer.

Looptijd

  • Voorbereiding: najaar 2020-2021
  • Uitvoering: 2022

Buytenhout

De Balij en het Bieslandse bos vormen samen met het Delftse Hout, de Dobbeplas, het Westerpark en het Buytenpark, het gebied Buytenhout. Het oostelijke deel van het Buytenhout is het relatief jonge bos de Balij, met in de kern van het gebied een natuurbos. Het oudste deel is aangelegd ten behoeve van de Floriade in 1992. Het natuur- en recreatiegebied is in de loop der jaren verder uitgebreid met bos, open polder en moeras.

De naam Balij is terug te voeren tot het woord ’Balije’; een onderafdeling van de Ridders van Sint Jan. Zij leefden hier in de 11e en 12e eeuw. Eerder is daar een sprookje uit voortgekomen over ridders in de Balij. Voor de jongsten onder ons maken we een “Ridderroute” door en rond het speelbos de Balij.

De Balij en het Bieslandse bos liggen dicht tegen de stadsranden aan en worden ingesloten door de bebouwing van Zoetermeer, Pijnacker Nootdorp, Ypenburg (Den Haag) en Delft. Het accent van de kwaliteitsimpuls ligt in de Balij bij de entree ter hoogte van Stadboerderij de Balijhoeve, met diverse routes. Voor het Bieslandse Bos zullen de routes starten bij de ingang van het Krekengebied (Bieslandse Bos) en lopen langs de Dobbeplas en het Delftse Hout.

Met de routes wil Staatsbosbeheer de gebieden, binnen Buytenhout, verbinden en nog meer mensen uitnodigen tot bewegen. De entrees zullen duidelijker zichtbaar zijn en voorzien van nieuwe oriëntatiepanelen en routewijzers. Daarnaast stimuleren we het fietsen naar de gebieden door fietsenrekken te plaatsen bij de entrees.

Werkzaamheden

De huidige routes worden verbeterd. Dit gebeurd door de routes net anders vorm te geven en een betere bewegwijzering aan te brengen. Daarnaast creëren we aantrekkelijkere entrees en meer rustpunten onderweg.

Een eenduidige routeaanduiding voor alle routes in dit gebied, zal passen binnen de huisstijl van Staatsbosbeheer. We gebruiken zoveel mogelijk de bestaande paaltjes voor het aanduiden van de Staatsbosbeheer-wandelroutes. Zo voorkomen we nog meer afleiding van het landschap.

Op verschillende plekken plaatsen we bankjes en picknicksets om de beleefbaarheid tijdens de wandelingen te vergroten. We letten op het uitzicht en praktische plekken voor rustmomenten. Op een aantal plekken in het gebied planten we bloesem- en besdragende struiken als gele kornoelje, gelderse roos, sleedoorn en krentenboompjes en zaaien we bloemenweides met inheemse bloemensoorten, ter bevordering van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het gebied.

In samenwerking met drinkwaterbedrijf Dunea zoeken we een tweetal geschikte locaties voor de aanleg van watertappunten. Zo kunnen mensen tijdens de wandeling hun eigen waterfles vullen.

Recreatie om de Stad

Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van een aantal Recreatie om de Stad (RodS) gebieden; waaronder de Balij, het Bieslandse bos, Abtswoudse bos en Valckesteijnse Bos. Sinds het wegvallen van structureel beheergeld voor deze RodS-gebieden zijn vooral de recreatieve voorzieningen hard in kwaliteit achteruit gegaan. Door beroep te doen op subsidies, zoals de subsidieregeling Groen, van de Provincie Zuid-Holland en het Groenfonds kan Staatsbosbeheer de gebieden een kwaliteitsimpuls geven.

De komende jaren investeert Staatsbosbeheer om het gebied beter te laten aansluiten aan de behoefte van de bezoeker. Hiermee werken we aan een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving. Hierbij focussen wij ons op het verbeteren van de bruikbaarheid, bereikbaarheid, sociale veiligheid en beheerbaarheid van die gebieden. Als nevendoelstelling zien wij ook graag een betere verbinding ontstaan tussen de gebieden en naburige woonwijken.

Tijdens de kwaliteitsimpuls zetten we in op de goede informatievoorziening bij de entrees, de bewegwijzering van gevarieerde wandelroutes en het opknappen en aantrekkelijker maken van deze routes voor diverse doelgroepen; een beweeg- en kindvriendelijke leefomgeving staat centraal. Denk hierbij aan een route die begaanbaar is voor personen die slecht te been zijn, een familieroute of een uitdagende route die je langs alle mooie plekjes van het gebied brengt.

Voltooide werkzaamheden

In 2021 hebben de eerste werkzaamheden plaatsgevonden. In de Balij is ruim 10 kilometer aan wandelpaden gerenoveerd. De toplaag van de paden zijn gefreesd en opnieuw aangetrild, om zo de huidige paden in een betere staat te brengen voor de komende jaren.

Bij een aantal entrees naar het gebied, zoals de parkeerplaats bij het Krekengebied (Bieslandse bos) en de parkeerplaats aan het Kurkhout te Zoetermeer, plaatsen we oriëntatiepanelen. Op de panelen staat een kaart van het gebied met de routes en de recreatieve voorzieningen.

In het gebied komen een aantal routes met bewegwijzering. De bewegwijzering is zichtbaar in de vorm van routepaaltjes met een pictogram in de kleur van de route. Eén van de routes is een Ridderpad voor kinderen vanaf Stadsboerderij de Balijhoeve (Balij), waarbij kinderen onderweg opdrachten kunnen uitvoeren.

Aanvullend volgt er nog het planten van bloesem- en besdragende struiken en bomen en in zaaien van bloemrijkgras ten behoeve van plant-, vogel- en insectensoorten. En zodra er geschikte locaties zijn gevonden volgen er nog twee nieuwe watertappunten

Zodra de voorbereiding klaar is en we een geschikte aannemer gevonden hebben zal er meer informatie over de werkzaamheden volgen.

Samenwerkingen

Staatsbosbeheer werkt samen met gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer om de maatregelen af te stemmen. Samen met gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbeterende maatregelen rond de Dobbeplas. Met drinkwaterbedrijf Dunea werken we aan de nieuwe watertappunten. 

We vinden het van belang om samen te werken met organisaties die actief zijn in het gebied Buytenhout. Zo onderhouden we het contact met gebruikersplatform ‘Bieslandse Bos Balij’, de Buytenhouttafel en verschillende natuurorganisaties.

De provincie Zuid-Holland financiert een groot deel van het project. Staatsbosbeheer en Dunea financieren het andere deel.

Meer informatie

Contact
Monique Banus Projectleider
Meer over dit onderwerp