Werk in uitvoering

Verkeer en parkeren Mastbos

Gemeente Breda en Staatsbosbeheer gaan de parkeermogelijkheden in het zuidelijk deel van het Mastbos aanpassen. Hierdoor krijgt de natuur de kans om zich te herstellen en krijgen fietsers en wandelaars meer ruimte en rust.  

Locatie

Mastbos, Baronie van Breda (NB) 

Looptijd

Januari 2023 tot eind 2024

Aanleiding

Doordat bezoekers nu vaak in bermen parkeren, ontstaat er schade aan wortels van bomen. Daarnaast brengen de vele verkeersbewegingen veel onrust in het gebied en zorgen zij voor gevaarlijke situaties met recreanten. Daarom is het niet meer mogelijk om te parkeren in de bermen langs de Huisdreef en wordt de Bouvignedreef autovrij. Zo krijgt de natuur de kans om zich te herstellen en krijgen fietsers en wandelaars meer ruimte en rust.

Huisdreef en Bouvignedreef

De Huisdreef wordt in de toekomst autoluw vanaf de Burgemeester Kerstenslaan tot aan de Bouvignedreef. Bezoekers kunnen hun auto dan niet meer parkeren in de bermen langs de Huisdreef. De Huisdreef en de Stouwdreef blijven wel bereikbaar voor auto’s. De Stouwdreef krijgt vijf parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor mensen met een beperking. 

Daarna wordt de Bouvignedreef afgesloten voor doorgaand auto- en motorverkeer. Fietsers en wandelaars krijgen hier alle ruimte. De woningen aan de Bouvignedreef blijven bereikbaar via de Huisdreef.

Parkeerplaatsen

Restaurant de Boschwachter blijft per auto bereikbaar voor de restaurantbezoekers. In overleg met Staatsbosbeheer wordt de parkeergelegenheid naast het restaurant voor deze bezoekers uitgebreid. Daarvoor zijn er door Staatsbosbeheer recent bomen gekapt. Deze gekapte bomen zijn door Staatsbosbeheer al eerder gecompenseerd.

Sinds vier jaar kunnen bezoekers van het Mastbos al niet meer parkeren in de bermen rond het Waterschap Brabantse Delta. De parkeerplaatsen van het Waterschap en bij restaurant Bouvigne Paradijs aan de Bouvignedreef bieden voldoende volop ruimte om te parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn vanuit het Mastbos bereikbaar via voetpaden. Ook de andere officiële parkeerplaatsen rond het Mastbos, zoals de hoek van de Burgemeester Kerstenslaan/Huisdreef, blijven bestaan. Ook komen er op diverse plaaten in en rondom het Mastbos extra voorzieningen om fietsen te parkeren.

Verwijsborden

Gemeente en Staatsbosbeheer verwijzen bezoekers die per auto naar het Mastbos komen met borden naar de juiste parkeerplaatsen. Er komen ook tijdelijke verwijsborden langs de belangrijkste toegangsroutes naar het bos. We gaan het autoverkeer volgen en nemen zo nodig extra maatregelen. Bezoekers die in de directe omgeving wonen, worden gevraagd om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar het gebied te komen.

Rust en ruimte voor mens en natuur

Deze gezamenlijke aanpak van Gemeente Breda en Staatsbosbeheer levert een bijdrage aan het versterken van het bosgebied. We houden het zo bereikbaar voor iedereen. Door beperken van autoverkeer en parkeren kunnen bermen en oude laanbomen zich weer herstellen. Fietsers, wandelaars en andere bezoekers krijgen in dit deel van het Mastbos meer ruimte en rust om van de natuur te genieten en de natuur wordt minder verstoord. De maatregelen leven een bijdrage aan de ambitie van Breda: stad in een groen park. 

Samenwerking

Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met de gemeente Breda.

Download

 

Baronie van Breda

Toon project op kaart
Contact
Anne-Marie Hagenaars Omgevingsmanager
Meer over dit onderwerp