Recreatie

Afval in de natuur

De natuur is geen plaats om afval te dumpen. Toch belandt er verrassend veel rotzooi in onze natuurgebieden. Dit kan veel ernstige gevolgen hebben. Dieren kunnen verstrikt raken in het vuil, gewond raken of ziek worden. En het afval kan de bodem vervuilen. Natuurlijk is afval ook een grote ergernis voor natuurliefhebbers en voor onze boswachters.

Toenemend aantal dumpingen

Het afval in bossen, heide en duinen blijft helaas niet beperkt tot blikje frisdrank, een sigarettenpeuk of wat tuinafval. We vinden complete afgedankte huisraad, bouwafval en afval van drugslaboratoria op onze terreinen. Zelfs het onschuldig lijkende tuinafval kan vervelende gevolgen hebben. Hierdoor kunnen planten er die hier niet thuishoren gaan overwoekeren.

Het aantal dumpingen is de afgelopen vijftien jaar geleidelijk gestegen. Schattingen over zwerfafval lopen uiteen van 50 miljoen tot 300 miljoen kilo per jaar. Het kost onze boswachters veel tijd om het op te ruimen – al dan niet met hulp van gespecialiseerde bedrijven, gemeenten, sociale werkplaatsen en vrijwilligers. Dat kost ons naar schatting een half miljoen euro per jaar.

Afvalbakken

Wij zijn terughoudend in het plaatsen van afvalbakken. Onze ervaring is dat dit het afvalprobleem niet oplost, maar in sommige gevallen juist verergert. Er ontstaat zwerfvuil doordat mensen hun afval naast de afvalbak gooien. Ook dieren, zoals kraaien en vossen, trekken het vuil uit de bakken als ze op zoek zijn naar voedselresten.

Advies bij drugsafval

Bij de productie van harddrugs, zoals xtc, komt veel afval vrij. Harddrugs zijn illegaal in Nederland en dus is het afval ook niet zomaar naar een gemeentestort te brengen. Drugsafval belandt daarom helaas vaak in de natuur. Dit chemische afval is gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Ons dringende advies aan bezoekers is dan ook om altijd van dit afval af te blijven en de dumping te melden bij de politie of boswachter in de regio. Staatsbosbeheer huurt gespecialiseerde bedrijven in voor het opruimen. Als de vaten lekken of omgevallen zijn, volgt bovendien bodemsanering. Drugsafval is te herkennen aan een grote hoeveelheid vaten en potten.

Ook interessant