Nieuws

Staatsbosbeheer blij met Handreiking Groen in en om de stad

  • 17 juni 2024
  • Leestijd 2 minuten

Staatsbosbeheer is blij met de Handreiking Groen in en om de stad (GIOS). De demissionaire ministers Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof publiceerden hem vrijdag 31 mei. De handreiking bevat richtlijnen voor gemeenten en provincies om de vergroening van de stedelijke omgeving te ondersteunen. Staatsbosbeheer heeft input gegeven voor de handreiking en start dit jaar met toepassing ervan in vier gemeenten.

Binnenstraat Cluster 7 - Paul de Ruiter Architects

Noodzakelijk

Hittestress, leefbaarheid, achteruitgang van biodiversiteit, klimaat, gezondheid en sociale problemen. Allemaal ontwikkelingen die in de stedelijke omgeving samenkomen en om een aanpak vragen. Groen als een voorziening opnemen in de stedelijke plannen moet net zo logisch en noodzakelijk zijn als aanleg van bijvoorbeeld riolering, stroomvoorziening en infrastructuur. “Het zijn zaken waar Staatsbosbeheer zich via het programma Groene Metropool al jaren voor inzet” aldus programmadirecteur Caroline Porsius van Staatsbosbeheer.

De handreiking zelf is te lezen op de website van de rijksoverheid en in de begeleidende kamerbrief wordt ook verwezen naar het eerder uitgevoerde onderzoek naar een ‘nationale Groennorm voor stedelijk gebied’ waar Staatsbosbeheer met ANWB, Vogelbescherming Nederland en Natuur & Milieu samen in optrok."

Groene Metropool in de praktijk

Als vervolg op onze betrokkenheid bij het ‘Groen in en om de Stad’ heeft BZK Staatsbosbeheer een extra opdracht gegeven om in 4 gemeenten te kijken hoe onze positie en kennis bijdraagt aan groene gebiedsontwikkeling. Hiervoor gaan we dit jaar en begin volgend jaar in de gemeenten Purmerend, Eindhoven, Utrecht en Lelystad ervaring op doen met toepassing van de GIOS handreiking.
Meer over dit onderwerp