Nieuws

Samenwerking natuurinclusieve landbouw op Utrechtse Heuvelrug

  • 26 juni 2024
  • Leestijd 2 minuten

VOF Dorrestijn bio, een gemengd bedrijf met melkvee en akkerbouw, en Staatsbosbeheer hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst natuurinclusieve landbouw. Jan Dorrestijn heeft als biologische ondernemer al jaren een groot areaal kruiden- en faunarijke akkers in gebruik van Staatsbosbeheer. Door het verplaatsen van zijn bedrijf van Amerongen naar Langbroek is het mogelijk om meer natuur te realiseren op eigen grond. De stap om over te schakelen naar een natuurinclusieve samenwerking is dan ook bezegeld met een nieuwe, langjarige overeenkomst.

De overeenkomst werd ondertekend door Jan Dorrestijn en Jelke Both, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Utrecht (midden foto), in aanwezigheid van gedeputeerde Mirjam Sterke (3e van rechts) en een aantal boswachters.

Biodiversiteit

In de overeenkomst staan onder andere afspraken over natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering die de biodiversiteit op zijn landbouwgrond vergroot. Ook is VOF Dorrestijn bio verzekerd van een 12-jarige pachtsamenwerking op ruim 63 hectare grond van Staatsbosbeheer. Jan Dorrestijn: "In de samenwerking met Staatsbosbeheer hebben we oog voor elkaars belangen en delen onze kennis. We werken praktisch samen in het beheer met wederzijds vertrouwen".

Aantal deelnemers groeit

Staatsbosbeheer heeft in de provincie Utrecht inmiddels acht natuurinclusieve samenwerkingen met individuele agrarische bedrijven en een boerencollectief. Later dit jaar verwelkomen we nog twee bedrijven die de overstap gaan maken. "Geweldig om te zien dat steeds meer agrariërs in onze provincie stappen durven en willen zetten richting natuurinclusieve landbouw. Want als we landbouw en natuur met elkaar combineren, kunnen we de biodiversiteit vergroten, de stikstofuitstoot verlagen en zo samen klimaatverandering het hoofd bieden. De familie Dorrestijn werkt hier al jaren aan en is daarmee een prachtig voorbeeld van een toekomstbestendig en natuurinclusief landbouwbedrijf", aldus gedeputeerde Mirjam Sterk die de ondertekening bijwoonde.

Landelijk programma

Mede op verzoek van het ministerie van LNV is het programma natuurinclusieve landbouw ontwikkeld, waarbij agrariërs het beheer van natuurgrond bij Staatsbosbeheer combineren en vooral ook integreren in hun eigen bedrijfsmodel. Doel is om op gebiedsniveau hogere natuurwaarden te realiseren in het natuurgebied en op boerenland door samenwerking met agrariërs die een bedrijf hebben nabij het natuurgebied. Dit is mogelijk als agrariërs op eigen grond (meer) natuurinclusief werken en voor deze extensivering gronden van Staatsbosbeheer kunnen benutten via langjarige pachtcontracten. Met dit programma draagt Staatsbosbeheer bij aan de landbouwtransitie.

Meer over dit onderwerp