Nieuws

Jaarverslag 2023: vele uitdagingen vereisen veerkracht

  • 24 juni 2024
  • Leestijd 2 minuten

2023 was een jaar waarin de staat van de natuur in Nederland veel in het nieuws was. Door externe factoren zoals verdroging, vermesting en verzuring staat de kwaliteit van de natuur onder druk. Ook de gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar in het bos en andere natuurgebieden. Deze gevolgen vragen veel van de veerkracht van de ecosystemen, maar ook van de 1400 Staatsbosbeheerders.

De kwaliteit van de natuur staat onder druk. Dat vraagt veel van de veerkracht van ecosystemen én van de 1400 Staatsbosbeheerders.

Verlies van 2,6 miljoen euro

Het jaar is afgesloten met een verlies van 2,6 miljoen euro. Voor de komende jaren worden kostenreducties en opbrengst verhogende maatregelen gepland die tot resultaatverbetering moeten leiden. Zo wordt het huidige kostprijssysteem verbeterd om beter inzicht te krijgen in de relatie tussen kosten en beschikbare budgetten. Staatsbosbeheer blijft in gesprek met het ministerie en de provincies om structurele financiering te waarborgen.

Vooruitgang op klimaatadaptatie en duurzame landbouw

Ondanks de financiële uitdagingen en lastige externe omstandigheden boekte Staatsbosbeheer in lijn met het ondernemingsplan 2020-2025 significante vooruitgang op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame landbouw. Door gericht beheer en de uitvoering van diverse programma’s is er gewerkt aan de instandhouding en verbetering van biodiversiteit, met een focus op Natura 2000-gebieden en het herstel van hydrologische systemen.

Groeiende maatschappelijke betrokkenheid

Op maatschappelijk vlak heeft Staatsbosbeheer zich vanuit de Participatiewet ingezet door werkplekken te bieden aan meer dan 400 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we een groeiende maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur, met een toenemend aantal bezoekers.

Ondanks de groeiende uitdagingen kijkt Staatsbosbeheer met vertrouwen naar de toekomst en blijft zich met zijn 125 jaar ervaring inzetten voor natuurbeheer, duurzaamheid en maatschappelijke participatie in Nederland.

Download

Meer over dit onderwerp