Nieuws

Directeur Sylvo Thijsen: “Tijd om het stokje over te dragen”

  • 12 juni 2024
  • Leestijd 2 minuten

Na een bestuursperiode van bijna 12 jaar treedt Sylvo Thijsen per 15 maart 2025 terug als directeur van Staatsbosbeheer. Tot aan zijn pensioen in maart 2026 blijft Sylvo Thijsen in dienst bij Staatsbosbeheer en gaat hij in overleg met directie en Raad van Toezicht opdrachten buiten of binnen Staatsbosbeheer oppakken.

Sylvo Thijsen treedt in maart 2025 terug als directeur van Staatsbosbeheer.

Sylvo Thijsen: “Dit is een natuurlijk moment om mijn afscheid als directeur van Staatsbosbeheer bekend te maken. We staan voor een nieuwe ondernemingsplanperiode. Daarom vind ik het nu tijd om het stokje over te dragen. Ik kijk met buitengewoon veel plezier terug op mijn tijd als directeur van deze mooie organisatie met gedreven medewerkers die met veel inzet en toewijding zorgen voor de natuurgebieden die aan ons toevertrouwd zijn.”

De voorzitter van de Raad van Toezicht Charlotte Insinger: “De Raad van Toezicht is Sylvo Thijsen zeer dankbaar voor zijn bijdragen en inspanningen in de afgelopen jaren om van Staatsbosbeheer een maatschappelijke onderneming te maken. Sylvo Thijsen heeft Staatsbosbeheer in roerige tijden geleid. De decentralisatie van het natuurbeleid, de start van SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap) en de opbouw van de relatie met de 12 provincies en diverse taakstellingen vormden het begin van die tijd. De positionering van Staatsbosbeheer is geleidelijk veranderd. Staatsbosbeheer is meer en meer gaan werken als belangrijke Rijkspartner in de grote opgaven zoals natuur- en systeemherstel, natuur-inclusieve landbouw, Nationale Parken en de Groene Metropool. Tegelijkertijd is Staatsbosbeheer gegroeid naar bijna 1400 medewerkers, 400 Binnenwerkers en ruim 8000 vrijwilligers en met een grote projectportefeuille in het landelijk gebied.”

De Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer gaat op zoek naar een nieuwe directeur. Vandaag start de werving & selectieprocedure en de Raad van Toezicht hoopt in het najaar de nieuwe directeur te kunnen voorstellen. Bekijk de vacature op de site van The Executive Network.

Meer over dit onderwerp