Nieuws

Woningen en groen in nieuw stadsdeel Lelystad

  • 19 januari 2024
  • Stad en natuur
  • Leestijd 3 minuten

Overheden slaan de handen ineen voor de bouw van 15.000 woningen en de ontwikkeling van natuur tussen Lelystad en het Hollandse Hout, pal naast Nationaal Park Nieuw Land. Voor de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel met de werktitel ZuiderC werd op 18 januari 2024 een bestuurlijke overeenkomst ondertekend door vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, provincie Flevoland, Gemeente Lelystad en Staatsbosbeheer.

Impressie van het nieuwe stadsdeel ZuiderC

Groene metropool in de praktijk

Door deze samenwerking moet een woon- en leefgebied ontstaan waar ambities op het gebied van de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur, recreatie en bereikbaarheid worden verwezenlijkt. Een combinatie die helemaal past in het gedachtengoed van het programma Groene metropool van Staatsbosbeheer, waarin we streven naar vergroening van de verstedelijking en de ontwikkeling van groenblauwe netwerken waarin stedelijk groen, natuurgebieden én de mens verbonden zijn. In dit kader is al veel onderzoek gedaan naar ‘groennormen’ voor de hoeveelheid, de kwaliteit, de kosten en de opbrengst voor de biodiversiteit van de vergroening.

Stad en natuur verbinden

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: “Hier liggen prachtige kansen om stad, mens en natuur met elkaar te verbinden en een mooie geleidelijke overgang tussen de stad en een Natura 2000-gebied te realiseren.” Vanuit het programma Groene metropool brengt Staatsbosbeheer graag kennis en ervaring in en maken we gebruik van eerder uitgevoerde berekeningen voor Lelystad voor de gewenste hoeveelheid en kwaliteit van groen voor een gezonde leefomgeving. De plannen en intenties liggen er, voor samenwerking is getekend, maar de precieze invulling daarvan volgt natuurlijk nog. Zoals de rollen van de verschillende partijen die nader worden uitgewerkt, de organisatie van de samenwerking en de voor ons belangrijke natuurcomponent en de kwaliteit daarvan. Ook worden de mogelijkheden voor financiering van de aankoop, aanleg en het beheer van de natuur door de betrokken partijen nader uitgewerkt.

Leefbaar, duurzaam en klimaatbestendig

“De lat ligt hoog voor ZuiderC”, aldus wethouder Dennis Grimbergen. Een goede balans tussen woningen, winkels, voorzieningen, recreatiemogelijkheden en cultuur zorgt voor een volwassen en aantrekkelijke stad met kwaliteit. Dit past bij de positie en ambitie die Lelystad heeft als 'hoofdstad van Flevoland.’ Hugo de Jonge, demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Het project ZuiderC in Lelystad is een mooi voorbeeld van bouwen aan de samenleving van de toekomst. Bouwen voor verschillende doelgroepen die samen één samenleving gaan vormen. Betaalbaar bouwen, biobased bouwen - zoveel mogelijk gebruik makend van bouwmateriaal dat groeit op het land - dus van land tot pand.”

Meer over dit onderwerp