Nieuws

Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond

  • 28 september 2023
  • Natuurbeheer
  • Leestijd 2 minuten

In het uiterwaardengebied Cortenoever werkten Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, gemeente Brummen en aannemer Van den Herik samen aan maatregelen om de natuurwaarden te vergroten. Bijvoorbeeld door het water in de uiterwaarden meer ruimte te bieden, bloemrijk grasland uit te breiden, extra hardhoutooibos aan te leggen, oude kronkelwaardgeulen te herstellen en een plas-dras-gebied te realiseren. De werkzaamheden hiervoor zijn afgerond. De natuur kan zich nu volop herstellen en verder ontwikkelen.

Nieuw ingericht uiterwaardengebied Cortenoever

Directe aanleiding voor de maatregelen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Natura 2000-doelen. Nu de werkzaamheden afgerond zijn, kan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in dit uiterwaardengebied van de IJssel tussen Brummen en Zutphen weer toenemen. Om het afronden van de werkzaamheden te vieren was er een feestelijke middag voor bewoners en betrokkenen met verschillende activiteiten zoals wandelingen, speeches en het maken van een gebiedspuzzel.

Vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen

Namens de Provincie Gelderland was Harold Zoet, gedeputeerde voor Natuur aanwezig: “In samenwerking met de betrokken partijen zijn goede omstandigheden gecreëerd waarin de bijzondere natuur de ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling. Zo wordt dit natuurgebied nog waardevoller met bloemrijke graslanden en schoon en gezond water dat de kronkelwaardgeulen instroomt. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het gebied er over een paar jaar uit zal zien.”

Vanuit Staatsbosbeheer vertelde Arjan Snel, provinciehoofd Gelderland over Cortenoever: “We beheren al decennia dit oorspronkelijke rivierlandschap vol met bijzondere flora. Ons doel was meer ooibos en de natuur versterken met overgangen van land naar water. Dat biedt veel dieren een leefgebied. Misschien vinden daarna ook de watersnip en zeldzame porseleinhoen hier hun thuis. Nu de werkzaamheden klaar zijn, gaan wij weer verder met beheren door maaien en afvoeren in combinatie met begrazen.”

En directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat, Arno Valkhof zei over het project: “Cortenoever is een heel mooi voorbeeld van wat we willen bereiken met de KRW-maatregelen: verbetering van natuur en waterkwaliteit, in samenspraak met de mensen die hier wonen. We zijn trots op dit mooie resultaat dat we vandaag overdragen aan Staatsbosbeheer.”

Beleef het gebied

Beleef het gebied vanaf de dijk en het fietspad, of nog leuker: bewandel het onverharde laarzenpad in Cortenoever langs houtwallen, meidoornhagen en dwars door graslanden. Tijdens het broedseizoen, van 15 maart tot 15 juli, is het betreden van het pad niet toegestaan.

Meer informatie

Vragen over de inhoud van de werkzaamheden of een andere vraag over de maatregelen in het gebied kunnen gesteld worden aan het projectteam via cortenoever@rws.nl, of door te bellen met het gratis publieksinformatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Meer over dit onderwerp