Nieuws

Start aanplant nieuw bos Overlangbroek

  • 14 februari 2023
  • Bosbeheer

Staatsbosbeheer plant zes hectare nieuw bos aan in Overlangbroek, gemeente Wijk bij Duurstede. Het wordt een divers bos van verschillende boomsoorten en struiken. De nieuwe bomen in dit perceel zijn mogelijk gemaakt door stichting Trees for All. Op 16 februari 2023 plant Trees for All samen met een aantal van haar donateurs de eerste bomen. In maart en april worden in totaal ruim 21.000 bomen geplant.

Klimaatakkoord

Met de aanplant van nieuw bos levert Staatsbosbeheer een bijdrage aan het Klimaatakkoord door de opslag van CO2. Ook op een perceel ten noorden van de Gooyerdijk, grenzend aan Landgoed Broekhuizen, wordt in 2024 acht hectare nieuw bos geplant. Het projectgebied bestaat uit graslanden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland. De graslanden hebben een oppervlakte van 24,5 hectare.

Inrichting

In de graslanden en watergangen leven al bijzondere dieren zoals grote modderkruiper en planten zoals de echte koekoeksbloem. Daarom is ervoor gekozen om niet het gehele gebied aan de zuidkant van de Gooyerdijk aan te planten met bos, maar de afwisseling tussen bos, graslanden en met zon beschenen watergangen te behouden. Deze afwisseling past ook goed in het cultuurhistorische landschap van Overlangbroek.

Afwisseling

Door het planten van verschillende inheemse boom- en struiksoorten, vooral loofbomen, wordt het bos gevarieerder en aantrekkelijker voor dieren, planten en mensen. Het wordt ook veerkrachtiger, dus beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, maar ook tegen ziektes, zoals essentaksterfte. Met een gemengd bos kunnen toekomstige generaties beter inspelen op maatschappelijke wensen.

Palet aan soorten

In totaal worden ten zuiden van de Gooyerdijk een 19 soorten aangeplant, waarvan negen boomsoorten zoals populier, berk, wilg en els. Verder worden er struiken aangeplant, waaronder aalbes, sleedoorn en meidoorn. De struiken worden in groepen aangeplant langs de randen van het bos en vormen een geleidelijke overgang in het landschap. Deze overgangszones of bosranden met bloeiende en besdragende struiken trekken vogels en insecten aan, waardoor zij bijdragen aan de biodiversiteit. 

Toegankelijkheid

Beide percelen blijven, zoals ook nu het geval is, niet toegankelijk voor publiek. Wel is het nieuwe bos te beleven langs de Gooyerdijk en via een deel van het Klompenpad dat langs het toekomstige bos loopt. In totaal komt er 14 ha nieuw bos bij, dat staat voor 58.275 bomen, die alle rust krijgen om naar volwassenheid te groeien.

Meer over dit onderwerp