Nieuws

Natuurinclusieve samenwerking met boeren in Zuid-Holland

  • 25 augustus 2022
  • Recreatie

Staatsbosbeheer gaat een verregaande samenwerking aan met melkveehouders uit Reeuwijk, Warmond en Simonshaven. De samenwerkingsovereenkomsten combineren méér biodiversiteit met een rendabele bedrijfsvoering. Ze maken deel uit van een groot project van Staatsbosbeheer en het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, waar uiteindelijk over het hele land verspreid 80 boeren aan mee gaan doen. De WUR (Wageningen University & Research) monitort een deel van de projecten. Vanuit de Provincie Zuid-Holland was gedeputeerde Meindert Stolk, Land- en tuinbouw, bij de ondertekening aanwezig.

Gedeputeerde Stolk: "De boeren produceren ons voedsel, maar beheren ook ons mooie Zuid-Hollandse landschap. Met dit project is goed te zien hoe dat samen kan gaan. Ik ben blij dat natuurinclusieve landbouw op deze manier vorm krijgt en ben heel benieuwd wat de resultaten straks zijn.”

Melk- en vleesveehouderij Niesing, Reeuwijk

Naast melkvee heeft het bedrijf bijzondere Wagyu’s, die goed uit de voeten kunnen met voedsel met een laag eiwitgehalte. De boerderij is helemaal ingericht op de leefomgeving van weidevogels, zoals gefaseerd maaien en de opzet van een potstalsysteem, dat voor weidevogelbeheer geschikte mest oplevert.

Melkveebedrijf Van den Bergh, Simonshaven

De twee zonen die op Voorne-Puttende gangbare melkveehouderij van hun vader overnamen, hebben een ambitieus natuurbedrijfsplan. Ze pachten 43 hectare natuurgrond van Staatsbosbeheer. Het maai- en beweidingsschema is volledig aangepast voor weidevogelbeheer. Een deel van de eigen grond is ingezaaid met een kruidenrijk bloemenmengsel. Daarnaast hebben ze recent een boerderijwinkel geopend waar ze zuivel, vlees en eieren van het eigen bedrijf verkopen.

Biologische melkveehouderij De Eenzaamheid, Warmond

Gelegen op een poldereiland in de Kagerplassen heeft het bedrijf de ambitie om nóg natuurinclusiever te werk te gaan en heeft daarvoor het plan Route Regeneratief 2040 opgesteld. In een nieuw te bouwen stal met een vast mestsysteem worden reststromen van natuur- en weidevogelbeheer omgezet in bodemverbeteraar. De ambitie is om een natuurinclusieve kaasboerderij met ook recreatie en educatie te ontwikkelen.

Landelijk project

De kern van het landelijke project is grond. Staatsbosbeheer heeft 50.000 hectare grasland in eigendom en is voor zijn natuurdoelstellingen gebaat bij een stabiel beheer. Langdurige relaties en afspraken zijn daarbij van groot belang. Er zijn inmiddels overeenkomsten getekend met 20 boeren verspreid over het land. De verwachting is dat dit aantal nog dit jaar snel zal stijgen, zodat nog meer boeren stappen zetten richting natuurinclusiever boeren.
Meer over dit onderwerp