Nieuws

Tussenstand Nationale Bossenstrategie

  • 14 juni 2022
  • Flora en fauna

Ruim een jaar nadat de Nationale Bossenstrategie is vastgesteld, blikken we nu terug. In de Bossenstrategie zijn door het Rijk en de provincies belangrijke afspraken gemaakt over toekomst van het Nederlandse bos. Waar staan we en wat is er tot nu toe bewerkstelligd? Uit een tussenrapportage van het ministerie LNV blijkt al veel moois te melden. De uitvoering van verschillende bosprojecten is gestart, en Staatsbosbeheer is voortvarend aan de slag met het planten van nieuw bos en het revitaliseren van bestaand bos.

Nieuw bos

Eén van de pijlers uit de Bossenstrategie is het aanplanten van nieuw bos. Staatsbosbeheer is een voortrekker in het aanplanten van nieuw extra bos in Nederland en heeft al zo’n 500 hectare nieuw bos aangelegd. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland is al veel geplant, zoals bij de Snelle Loop nabij Beek en Donk, waar op 12 hectare bomen de grond in zijn gegaan. Nieuw bos in Nederland is belangrijk voor het opslaan van CO2, biodiversiteit, ruimte om te recreëren en het gebruik van duurzaam hout in de bouw. Lees hier meer over onze ambitie om tot 2030 5.000 hectare nieuw bos aan te leggen.

Revitalisering bestaand bos

Ook zijn er grote stappen gezet binnen de bestaande bossen. Het revitaliseren van bestaand bos staat hoog op de agenda, zeker gezien de negatieve gevolgen van klimaatverandering op onze bossen. Speciale aandacht is er hierbij voor de es: deze waardevolle inheemse boomsoort dreigt uit het Nederlandse landschap te verdwijnen als gevolg van de essentaksterfte, een agressieve schimmelziekte waarvan de bomen niet herstellen. Door het hele land zijn we hard bezig om de zieke essen te verwijderen en de aangetaste bossen te herstellen. Inmiddels is zo’n 500 hectare onder handen genomen en zijn meer dan 1 miljoen nieuwe bomen de grond in gegaan, vooral in Flevoland.

Daarnaast zetten we met het project LIFE Climate Forest vol in op kleinschalig klimaatslim bosbeheer. Zo testen we welke soorten, herkomsten en plantmethodes het meest geschikt zijn en en hoe we met wildbescherming bij kunnen dragen aan een succesvolle verjonging. Al die keuzes monitoren we zorgvuldig in een aantal 'demobossen' die we hebben gerealiseerd in Brabant, Overijssel, Drenthe, Gelderland en Limburg.

De Nationale Bossenstrategie

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. Een belangrijke stap voor de toekomst van bos in Nederland. Er zijn afspraken gemaakt over de revitalisatie van bestaande bossen, compensatie van verdwenen bos en duurzaam houtgebruik. De grootste uitdaging is de ambitie voor meer nieuw bos in Nederland; 37.000 hectare. Lees meer over de stand van zaken in de Terugblik 2021 Bossenstrategie op de website van de Rijksoverheid.

Meer over dit onderwerp