Nieuws

Drie jonge visarenden geringd in Biesbosch

  • 01 juli 2022
  • Flora en fauna

Opnieuw is het gelukt om in Nederland jonge visarenden te ringen. In 2019 werd een eerste visarend in de Biesbosch geringd en nu zijn op hetzelfde nest drie gezonde jongen voorzien van kleurringen.

Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt nestgelegenheid aan één van de vier Nederlandse broedparen. Op bijna 65 meter hoogte kropen dit voorjaar drie visarenden uit het ei. Met de kleurringen zijn ze voortaan individueel herkenbaar. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in onderzoek én bescherming van deze zeldzame soort. Het ringen van de vogels is een samenwerkingsproject van TenneT, Evides, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Staatsbosbeheer.

Onderzoek en bescherming

Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land. Om meer kennis te verzamelen over deze roofvogels worden er, indien mogelijk, jonge vogels geringd. Om visarenden in de toekomst goed te kunnen beschermen, is het belangrijk om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren. In de Biesbosch broeden ze in bomen en in hoogspanningsmasten van TenneT. Alleen het nest in de hoogspanningsmast is veilig bereikbaar om de jongen te ringen. Dit moet zowel zorgvuldig als snel gebeuren, om de visarenden zo min mogelijk te verstoren. De vogels kregen een metalen ring om hun poot en een witte kleurring met zwarte inscriptie.

Gezonde jongen

De drie jongen waren goed op gewicht en zagen er gezond uit. Ze waren ongeveer zeven weken oud en wogen tussen de 1600 en 1700 gram. Twee van de drie vogels waren, gezien hun gewicht, waarschijnlijk vrouwtjes. Bij visarenden zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes. We verwachten dat deze jongen eind juli het nest verlaten. Vaak blijven ze nog tot begin september in de buurt en worden nog een tijdje gevoerd door het mannetje. Het vrouwtje vertrekt meestal al wat eerder na het uitvliegen richting het zuiden. De jonge vogels kiezen hun eigen moment om hun route naar de overwinteringsgebieden te ontdekken.

Biesbosch brongebied

In de Biesbosch broeden sinds 2016 visarenden en dit jaar hebben hier drie broedparen hun eieren uitgebroed. Op een vierde plek heeft een man wel een nest gebouwd maar dat heeft niet geleidt tot broeden. Het goede nieuws is dat er dit jaar wel elders in ons land een vierde paar met succes broedt. Daarmee is voor het eerst buiten de Biesbosch sprake van broedende visarenden.

De broedparen in de Biesbosch vormen in Europa een nieuwe populatie. De dichtstbijzijnde visarenden broeden op meer dan 300 km in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Enkele broedende visarenden in de Biesbosch dragen kleurringen. Dankzij die ringen is duidelijk dat zowel Duitse als Engelse vogels Nederland hebben ontdekt als broedgebied. Door deze kleurringen is het mogelijk om de vogels individueel te herkennen en om te zien waar ze zich later gaan vestigen.

Stille, visrijke wateren

De visarend kiest in de Biesbosch grote, stille en visrijke gebieden uit om te broeden. Met name de delen die aan het water zijn teruggegeven in kader van Ruimte voor de Rivier en zijn gesloten voor watersport zijn een zeer geschikt leefgebied.

Vanaf verschillende wandelpaden en kreken heb je een grote kans om visarenden te kunnen zien en dit biedt vele duizenden mensen een unieke natuurbelevenis. Maar absolute broedrust rondom de nestlocaties is een vereiste. Daarvoor sluit Staatsbosbeheer zonodig tijdelijk kreken en wandelpaden af.

Meer over dit onderwerp