Nieuws

30 hectare nieuwe natuur in Maashorst

  • 15 maart 2022
  • Flora en fauna

Natuurgebied Maashorst is flink uitgebreid met 30 hectare aan nieuwe natuur. Op 14 maart 2022 vond de officiële oplevering plaats. Met een twintigtal genodigden stak Staatsbosbeheer de handen uit de mouwen, door samen het laatste stukje nieuwe natuur aan te planten.

Staatsbosbeheer is afgelopen najaar gestart met de aanleg van 30 hectare nieuwe natuur aan de Weversweg bij Zeeland. Jan Fenten, programmamanager Staatsbosbeheer: ‘’Er is een nieuw bos aangeplant, met daarin een wandelpad, ook zijn er kruidenrijke akkers aangelegd. Een groot gedeelte van de nieuwe natuur wordt daarnaast extra begrazingsgebied voor de wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. Een prachtige plek middenin de Maashorst is het resultaat. ‘’

Voormalige landbouwgrond

Deze nieuwe natuur is ontwikkeld op voormalige landbouwgronden en is door Staatsbosbeheer aangekocht met behulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant, Waterschap Aa en Maas, gemeente Landerd en Stichting Ark. Hiermee wordt weer een stukje gerealiseerd van het Natuurnetwerk Brabant zodat de natuur meer ruimte krijgt. Mary Fiers, directeur van het Groen Ontwikkelfonds: ‘’Een mooie ontwikkeling hier midden in de Maashorst. Zo'n zestig voetbalvelden aan nieuwe natuur is veel! Nieuwe natuur is een proces van overleggen met heel veel partijen en met soms een heel lange adem.’’

De natuur profiteert nu al

Al 25 vogelsoorten zijn in het nieuwste stukje Maashorst gezien, waaronder de zeldzame veldleeuwerik en de blauwe kiekendief. Ook zijn er vele sporen van reeën, dassen en vossen te vinden. De biodiversiteit zal alleen maar toenemen, want hoe meer aaneengesloten en groter de Maashorst wordt, hoe meer planten- en diersoorten hiervan gaan profiteren.

Meer over dit onderwerp