Nieuws

Natuurgebied Maashorst wordt 30 hectare groter

  • 28 oktober 2021
  • Natuureducatie

Staatsbosbeheer start in de loop van november 2021 met de aanleg van 30 hectare nieuwe natuur aan de Weversweg bij Zeeland (NB). Natuurgebied de Maashorst wordt daardoor flink groter. Er wordt onder meer nieuw bos aangeplant, met daarin een wandelpad. Ook worden er kruidenrijke akkers aangelegd.

Begrazingsgebied

Een gedeelte van de nieuwe natuur is afgesloten voor publiek en gaat naar extra begrazingsgebied voor wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. In het begrazingsgebied worden poelen gegraven, zodat de dieren kunnen drinken. Het natuurgebied, dat grenst aan het huidige gebied met wisenten, ligt aan de Weversweg en is zichtbaar vanaf het fietspad en het nieuwe wandelpad.

Nieuw bos met wandelpad

In dit nieuwe stukje Maashorst komt ook nieuw bos, zodat het gebied klimaatbestendiger wordt. Er worden loof- en naaldbomen aangeplant zoals ratelpopulier, zomereik en berk. Deze boomsoorten horen hier van nature thuis. Er wordt ook aan insecten en vogels gedacht. De bomen worden afgewisseld met struiken die bloesem en bessen dragen. Het gaat om struiken als lijsterbes, meidoorn en sleedoorn. Door het bos komt een zandpad voor wandelaars, zodat zij van de nieuwe natuur kunnen genieten. De nieuwe aanplant komt van zaden van wilde bomen en struiken die zijn geoogst en gekweekt door Staatsbosbeheer. Daarmee zijn het nazaten van authentieke, wilde bomen en struiken.

Aanpakken verdroging

Om droogte en verdroging in de Maashorst tegen te gaan, worden diverse gegraven watergangen, grotendeels gedempt. Stuwen en duikers worden verwijderd en de grote grazers zullen de rest dicht lopen of trappen. Natuurlijke laagtes in het gebied worden hersteld. Hiermee wordt verdroging van de natuur tegengegaan en komt het waterpeil op een beter niveau.

Natuurnetwerk Brabant

De nieuwe natuur wordt ontwikkeld op voormalige landbouwgrond en is aangekocht met behulp van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. Dit alles in het kader van Natuurnetwerk Brabant, waarbij natuur meer ruimte krijgt en wordt gezocht naar verbinding tussen natuurgebieden. Bij de inrichting van het gebied wordt rekening gehouden met de wensen van onder andere Stichting Natuurorganisaties, Vlinderstichting, Free Nature, Stichting Taurus en Dassenwerkgroep Brabant.

De aankoop en inrichting is mogelijk gemaakt door een samenwerking van Ark Natuurontwikkeling, Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Gemeente Landerd en het Groen Ontwikkelfonds Brabant NV.

Meer over dit onderwerp