Nieuws

Meer biodiversiteit langs de Linge

  • 24 maart 2022
  • Flora en fauna

Staatsbosbeheer gaat op 4,2 hectare grasland langs de Linge aan de Nieuwe Steeg de natuurontwikkeling een boost te geven. We gaan hier de groei van glanshaverhooiland stimuleren: een kruidenrijk graslandtype dat veel insecten lokt. De werkzaamheden hiervoor zijn half maart begonnen.

Goede kans

Glanshaverhooiland is een in Nederland zeldzaam geworden type natuur. Vanwege de vele kruiden en bloemen die er groeien, is het voor insecten hele aantrekkelijke natuur. En veel insecten trekken weer veel vogels aan. Glanshaverhooiland heeft vooral langs rivieren een goede kans, omdat het droge en vochtige omstandigheden en reliëf nodig heeft.
De oeverwal van de Linge aan de Nieuwe Steeg leent zich goed voor glanshaverhooiland. Hij heeft veel reliëf en ligt tegen de dijk met een deel waar het water langer blijft staan. Plantensoorten die we er verwachten zijn onder andere karwijvarkenskervel, groot streepzaad en mogelijk zelfs veldsalie. Door de variatie wordt het een goed leefgebied voor patrijs en kleine vogels als geelgors en putter.

Toplaag afgraven

Dit soort type natuur gedijt bij een voedselarme bodem. Door de toplaag af te graven scheppen we de voorwaarden voor dit natuurtype glanshaverhooiland. Daarom zijn we half maart gestart met het afgraven van 20-25 centimeter voedselrijke bovenlaag. Dit afgraven duurt tot eind april. De afgegraven grond gaat naar de boeren in de omgeving. In het najaar brengen we hooi met zaad uit een andere uiterwaard in om de ontwikkeling van kruiden en bloemen een goede start te geven. De biodiversiteit van het grasland kan daarna ontwikkelen.

Meer over dit onderwerp