Nieuws

Plantseizoen in volle gang

  • 27 januari 2022
  • Arbeidsparticipatie

Het planten van bomen is in volle gang. Op tientallen plekken in Nederland plant Staatsbosbeheer in deze periode honderdduizenden nieuwe jonge bomen. Hiermee leggen we nieuw bos aan, maken we bestaand bos gevarieerder of uitgebreider en vervangen we een deel van de zieke en dode bomen.

Het plantseizoen

De winter is een periode waarin we veel werk doen in het bos. Er broeden nu nog nauwelijks vogels en de bomen zijn in ruststand. In deze periode kunnen we de jonge bomen vanaf de kwekerij verplaatsten naar hun definitieve plek, zonder dat ze teveel in hun groeiproces gestoord worden. Het plantseizoen duurt ongeveer van november tot en met maart, maar is sterk afhankelijk van het weer. Als het lang warm blijft, komen de bomen later in ruststand en als het te koud is en de grond bevroren is, kunnen we ook geen bomen planten.

Nieuw bos

Staatsbosbeheer is hard bezig met het planten van nieuw bos in Nederland. De totale oppervlakte bos in Nederland moet na enkele jaren van afname weer flink gaan groeien. We planten daarvoor 5.000 hectare nieuw bos in onze gebieden. Vaak zijn dat nu nog graslanden. We zijn hier nu drie jaar mee bezig en hebben al enkele honderden hectares nieuw jong bos aangeplant. We gebruiken hiervoor veel verschillende boom- en struiksoorten, waarbij we altijd goed naar de groeiplaats kijken. Op zandbodems planten we bijvoorbeeld andere soorten dan op kleigrond. We gebruiken veel verschillende soorten omdat dit een bos gevarieerder, robuuster, aantrekkelijker en toekomstbestendiger maakt. Bovendien is het ook goed voor de biodiversiteit.

Bestaande bossen

Ook maken we veel bestaande bossen gevarieerder en uitgebreider door de aanplant van nieuwe bomen. Zo kunnen we actief sturen in de soortenrijkdom en de leeftijdsopbouw van een bos. In bossen die voornamelijk uit naaldbomen bestaan, planten we veel nieuwe loofbomen. Zo worden de bossen afwisselender én zijn ze ook nog beter bestand tegen natuurbranden en andere calamiteiten. Loofbomen zijn namelijk minder brandbaar dan naaldbomen, die veel hars bevatten.

Zieke en dode bomen

Dood hout in het bos is uiteraard belangrijk voor de biodiversiteit, we laten dat dan ook vaak staan, maar op sommige plekken zijn er te veel zieke en dode bomen. Die vervangen we. Op kleigronden, waar in het verleden veel essen geplant zijn, is de schade door essentaksterfte erg groot. Een groot deel van deze zieke essen vervangen we door gevarieerde nieuwe aanplant. In samenwerking met Shell planten we daarom in tien jaar tijd vijf miljoen bomen. Voornamelijk op zandgronden zijn er veel fijnsparren aangetast door de letterzetter. Dit is een bastkever die door een paar droge jaren op rij vrij spel heeft, omdat deze naaldbomen in droogte minder hars aanmaken. Vervolgens gaan de fijnsparren dood. Ook op deze plekken planten we nieuwe bomen.

Buitenfonds

Een belangrijk deel van de nieuwe bomen wordt gefinancierd met hulp van particulieren en bedrijven die hier via Buitenfonds aan bijdragen. Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die voor Staatsbosbeheer het samenwerken met bedrijven en particulieren mogelijk maakt. Wil je ook bijdragen aan meer bos in Nederland? Kijk op Buitenfonds.nl.

Voorbeelden

Door het hele land plaatsen we in veel van onze gebieden bomen. Hierbij enkele voorbeelden:

  • In Noord-Holland planten we tien hectare bos bij de Groote Vliet bij Medemblik als compensatie voor de 7,6 hectare die vorig jaar gekapt is in de Schoorlse Duinen. Dit nieuwe bos was voorheen grasland dat verpacht werd.
  • In Overijssel planten we vijf hectare nieuw bos tussen de Sallandse Heuvelrug en de Borkeld, wat de verbinding tussen deze gebieden versterkt. Dit nieuwe bos wordt gefinancierd door kinderdagverblijf Columbus/4-kids, dat hiermee hun CO2-uitstoot compenseert.
  • Bij Zeewolde in Flevoland planten we deze winter 45 hectare jong gevarieerd bos in het Horsterwold, waar voorheen essen stonden. Door de ernstige aantasting van de essentaksterfte worden deze vervangen.
  • Waterbloem in het Noord-Limburgse Leudal, waar we vorig plantseizoen al 4,5 hectare nieuw bos hebben gerealiseerd, wordt uitgebreid met nog eens 7,6 hectare nieuw bos. Ook de bomen op deze plek worden gefinancierd via Buitenfonds.

 

Meer over dit onderwerp