Nieuws

Zeldzame vondst tijdens onderzoek behoud Genneper Huys

  • 24 november 2021
  • Natuurinclusieve landbouw

Verscholen achter bomen en onder struiken ligt, aan de monding van de Niers in de Maas, de ruïne van de ooit imposante burcht het Genneper Huys. De rijksmonumentale ruïne ligt op grondgebied van Staatsbosbeheer en is volledig opgenomen door de natuur. De restanten raken steeds verder in verval. Om te kijken hoe de ruïne het best kan worden behouden is in september 2021 een proefsleuvenonderzoek gedaan. Hierbij is een bijzondere en zeldzame vondst gedaan: er zijn muurresten gevonden van een achthoekige toren.

Onderzoek naar de staat van de ruïne

Het proefsleuvenonderzoek, uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau BAAC, geeft meer inzicht in de staat van muren en funderingen. Maar ook in begrenzingen, samenhang én de ligging van de onderdelen van de burcht. Door het bepalen van de leeftijd van verschillende muurresten wordt de bouwgeschiedenis van de burcht in de loop der tijd duidelijk. Al deze informatie is nodig om een goed plan te kunnen maken voor het behoud van de ruïne.

Zeldzame achthoekige toren

Het onderzoek heeft veel bruikbare informatie opgeleverd die nog verder wordt onderzocht. Meteen bij de start is een bijzondere ontdekking gedaan. Er is een tufstenen muurwerk gevonden van een achthoekige toren uit de 12e eeuw. Archeologen Sjaak Mooren en Ingrid Cleijne: ‘We hadden niet verwacht zoveel nieuwe elementen op te graven. De vondst van de achthoekige toren is voor Nederland heel bijzonder. Normaal zie je ze bij kerken maar zelden bij kastelen. Daar zijn er maar een paar van in Nederland en de rest van Noordwest-Europa. We denken dat de toren ongeveer 15 à 20 meter hoog is geweest. Voor die tijd een erg imposante verschijning. De vorm is zeldzaam en waarschijnlijk is hier voor gekozen om indruk te maken. De meeste kasteeltorens zijn immers vierkant, rechthoekig of rond.’

Ligging Genneper Huys

Het Genneper Huys ligt op enige afstand van het stadje Gennep. Dat is niet heel uitzonderlijk en kwam vaker voor in die tijd. Zo is er genoeg ruimte om vijanden op afstand te houden en biedt het ruimte voor een schootsveld. De verdediging is makkelijker als er niet teveel boerderijen in de buurt liggen. De strategische ligging aan de Maas bood veel mogelijkheden en ziet er ook gewoon mooi uit. Er is snel toegang tot water met de Maas en de Niers in de buurt.

Uniek monument

De ruïne is een beschermd archeologisch en bebouwd rijksmonument. De burcht betekent veel voor de gemeenschap van Gennep en de geschiedenis van Zuid-Nederland. Daarom werken de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gemeente Gennep, provincie Limburg en Staatsbosbeheer nauw samen om te komen tot een goed consolidatieplan.

Meer informatie

In dit filmpje van Gemeente Gennep vertelt archeoloog Sjaak Mooren (BAAC) over de vondsten die gedaan zijn tijdens het archeologisch onderzoek bij het Genneper Huys in 2021.

Meer over dit onderwerp