Nieuws

Primeur: CO2-certificaten voor financiering nieuw bos

  • 22 november 2021
  • Natuurinclusieve landbouw

Staatsbosbeheer heeft voor het eerst de koolstofvastlegging van een nieuw bos in Nederland laten certificeren. Het gaat om een voormalige akker van 4,2 hectare in Steenwijkerwold. In de winter van 2020-2021 is daar gevarieerd nieuw bos aangeplant met onder andere eik, beuk, linde, esdoorn, hazelaar en noot. Door het mengen van veel verschillende boomsoorten is het bos beter bestand tegen het veranderende klimaat. Dit bos legt in de komende 100 jaar ruim 3.500 ton CO2 vast. Het is voor het eerst in Nederland dat er koolstofcertificaten worden verstrekt voor de aanplant van nieuw bos.

Bedrijfsleven

CO2-certificaten zijn een vergunning om koolstofdioxide te mogen uitstoten. Bedrijven die CO2 uitstoten, kunnen die certificaten kopen en betalen daarvoor een bedrag per ton CO2. De certificaten worden door Stichting Buitenfonds overgedragen aan een bedrijf dat werkt aan een verkleining van zijn CO2-footprint. In ruil daarvoor betalen zij voor de aanleg en jarenlang beheer van het bos. Frank van Hedel van Buitenfonds: “We zien de afgelopen jaren al veel interesse vanuit het bedrijfsleven om te helpen met de financiering van nieuw bos in Nederland. Met de mogelijkheid om hier ook koolstofcertificaten voor terug te krijgen, hopen we dat de realisatie van nieuw bos een extra impuls zal krijgen.”

Nationale Koolstofmarkt

De certificaten zijn toegekend door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Deze stichting is een resultaat van de in 2017 gesloten Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Twee ministeries besloten samen met 18 marktpartijen de mogelijkheden te onderzoeken voor een binnenlandse vrijwillige koolstofmarkt, waar CO2-certificaten worden verhandeld. Zo kan iedereen die een bijdrage wil leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis, certificaten kopen en daarmee de aanleg van nieuwe natuur in Nederland stimuleren. Het bos in Steenwijkerwold is het eerste bosproject dat certificaten heeft ontvangen van de stichting. Eerdere projecten waarvoor koolstofcertificaten zijn uitgegeven, betroffen andere klimaatoplossingen zoals het winnen van warmte uit rioolwater en het vernatten van veengebieden. Meer informatie is te vinden op Nationaleco2markt.nl

Buitenfonds

Buitenfonds is een onafhankelijke stichting die fondsen werft voor waardevolle projecten in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Projecten waar geen structurele bijdrage (meer) voor beschikbaar is. Buitenfonds werkt met bedrijven en particulieren samen om groene wensen voor huidige en toekomstige generaties te realiseren. En zo maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid met de natuur te laten zien en vergroten.

Meer over dit onderwerp