Nieuws

Meer natuur en woningen in Purmerend

  • 27 oktober 2021
  • Natuureducatie

Vanwege het woningtekort wil gemeente Purmerend meer woningen bouwen. Staatsbosbeheer denkt mee over deze opgave, inclusief het realiseren van meer natuur. BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling, gemeente Purmerend en Staatsbosbeheer werken daarom aan een gezamenlijke gebiedsvisie voor de ontwikkeling van de oostflank van Purmerend. Op 27 oktober 2021 is de samenwerking officieel ondertekend.

Ondertekening Gebiedsvisie Oostflank Purmerend door Thijs Kroese (Gemeente Purmerend), Riena Tienkamp (Staatsbosbeheer) en Harm Janssen (BPD)

Bijzondere samenwerking

Het is een bijzondere samenwerking van drie verschillende organisaties met verschillende belangen en doelstellingen. Maar de partijen hebben één gezamenlijke ambitie. Dat is bijdragen aan het realiseren van woningen én het versterken van de groene leefomgeving in en rondom Purmerend. De partijen gaan samen met omwonenden en bewoners van Purmerend, liefhebbers van het Purmerbos, ondernemers en woningzoekenden een visie maken voor de oostflank.

Een groter Purmerbos

De gemeente Purmerend en BPD willen bijdragen aan een oplossing voor het huidige tekort aan woningen in Purmerend en de regio. Staatsbosbeheer wil hierbij haar expertise op het gebied van natuur en recreatie inzetten. Dit leidt tot een ambitie om te investeren in meer betaalbare, duurzame woningen in combinatie met een groene, gezonde omgeving en een aantrekkelijke buitenruimte met meer natuur en een groter Purmerbos.

Participatie

De ontwikkeling van woningen en de realisatie van meer natuur is iets dat mensen uit de buurt direct aangaat. Daarom wordt er bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie actief gevraagd naar de mening van belanghebbenden. Er worden verschillende mogelijkheden en momenten gecreëerd zodat iedereen uit de buurt hierover zijn of haar mening kan geven. Meer informatie hierover is te vinden op oostflankpurmerend.nl

Waarom één visie

"We maken één visie voor het gebied omdat er zoveel speelt in het gebied. Dat doen we als partijen echt samen. BPD is bijvoorbeeld eigenaar van de golfbaan en Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van het Purmerbos. Door één visie te maken kijken we naar de combinatie wonen, natuur en recreatie. Doel daarbij is dat, ook bij en zelfs door woningbouw, de natuur vergroot en verbeterd wordt. Door alle ontwikkelingen in onze stad wordt natuur en recreatie steeds belangrijker en het Purmerbos is ons groene hart, dat verdient versterking." Aldus wethouder Thijs Kroese van de gemeente Purmerend.

Aantrekkelijk groen gebied

Riena Tienkamp, provinciehoofd van Staatsbosbeheer in Noord-Holland ziet kansen om de natuur te versterken. "We willen aan de oostflank samen een aantrekkelijk groen gebied creëren, goed voor mens én dier. Een groen netwerk dat vanuit de stad de verbinding vormt met het Purmerbos, waardoor mensen worden gestimuleerd veel buiten te zijn. Veilig bereikbaar via aantrekkelijke wandel- en fietspaden. Met het bos dat voor verkoeling zorgt op hete zomerse dagen en voldoende ruimte om regenwater op te slaan bij de steeds vaker voorkomende hoosbuien."

Martijn Hemmer van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is zeer enthousiast om samen met de partijen in de omgeving maar ook met de woningzoekenden aan de slag te gaan. "De verbinding met de natuur wordt duurzaam geborgd. Het groen begint al bij de voordeur van de nieuw te bouwen woningen in het gebied. Als basis voor een daadwerkelijk fijn leef-, woon- en vestigingsklimaat." In de oostflank komt een mix van woningen. (Sociale) huur, middeldure huur en koop en vrije sector woningen. De woningen worden zoveel mogelijk gebouwd met duurzame, biobased materialen, zoals hout.

Meer over dit onderwerp