Nieuws

Staatsbosbeheer voldoet aan zorgplicht grote grazers Oostvaardersplassen

  • 07 september 2021
  • Bosbeheer

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft vandaag uitspraak gedaan over de wijze waarop Staatsbosbeheer zorg draagt voor het welzijn en de gezondheid van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Het CBb is de rechter die juridische procedures over (o.a.) de Wet dieren behandelt.

Het College is van oordeel dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen in het wild leven en ze daarom niet als landbouwhuisdieren behandeld kunnen en hoeven worden. Staatsbosbeheer voldoet aan de zorgplicht van de Wet dieren. De grote grazers beschikken over voldoende voedsel, water en schuilmogelijkheden. De dieren worden dagelijks gecontroleerd, en er gaat regelmatig een dierenarts met de boswachters het gebied in om de conditie van de aanwezige grote grazers te beoordelen. Als blijkt dat de conditiescore van de edelherten, heckrunderen of konikpaarden gemiddeld 2 of lager is, worden de desbetreffende dieren bijgevoerd.

Deze uitspraak bevestigt eerdere toetsingen van het beheer en beleid aan de wet. Dit betekent dat Staatsbosbeheer het beheer van de grote grazers op de huidige manier kan voortzetten.

De volledige uitspraak is na te lezen op de site van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Meer over dit onderwerp