Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Staatsbosbeheer wil met 40 boerenbedrijven samenwerkingen aangaan om business cases te ontwikkelen voor natuurinclusieve landbouw. 

De eerste boerenbedrijven zijn inmiddels van start gegaan in de pilotprojecten. Maak kennis met de boeren die op natuurinclusieve landbouw over stappen:

Tjeco Smits, afdelingshoofd Mens en Omgeving
Vragen over dit onderwerp? Tjeco Smits Programmacoördinator Natuurinclusieve Landbouw