Informatie over cookies

Staatsbosbeheer maakt op deze website gebruik van cookies. Meer uitleg over cookies.

Noodzakelijk

Zorgt voor een goede werking van de website

Social

Nodig voor het delen van pagina's en bekijken van video's

Statistieken

Hiermee stemmen we de website af op voorkeuren van bezoekers

Contact

Dossier Natuurinclusieve landbouw

Samen met 40 boeren onderzoeken we hoe natuurinclusieve landbouw kan bijdragen aan meer biodiversiteit, minder uitstoot en beter beheer van onze natuurgebieden.

Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

Steeds meer boeren kiezen ervoor een samenwerking met Staatsbosbeheer aan te gaan voor natuurinclusieve landbouw. Hieronder vindt u alle bedrijven die een experiment met ons zijn begonnen:

Drenthe

Eytemaheert
De Eytemaheert is een zoogkoeienhouderij en melkveebedrijf op in de kop van Drenthe, vlakbij natuurgebied de Onlanden. Eytemaheert werkt met de Groninger Blaarkop, een zeldzaam, bedreigd runderras. Het bedrijf heeft een gesloten kringloop op bedrijfsniveau en de koeien zijn volledig grasgevoerd. Ze gebruiken geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest en ze zijn heel terughoudend met antibiotica. Lees meer over Eytemaheert

Flevoland

Jelle Hakvoort
Boer Jelle en zijn vrouw Willian Hakvoort runnen hun bedrijf vlakbij het Kuinderbos in Flevoland. Bijzonder is hier de combinatie van biologische melkveehouderij en akkerbouw met agroforestry. De koeien grazen in een kruidenrijke weide én in het aangrenzende bos. Naast kruidenrijkgrasland zijn windsingels aangelegd op eigen grond, waardoor sprake is van een verhoogde biodiversiteit op het terrein van Hakvoort. Lees meer over de boerderij van Hakvoort.

Gelderland

Ekoboerderij Boons
Joost Boons is biologisch melkveehouder op rivierkleigronden in Overijssel en Gelderland. Door de samenwerking met Staatsbosbeheer kan Boons een gesloten bedrijfsvoering realiseren. Boons is zoveel mogelijk zelfvoorzienend in ruw- en krachtvoer. Dankzij het gebruik van de potstal krijgen de percelen veel vaste mest, goed voor het bodemleven. Lees meer over Ekoboerderij Boons.  

De Voorn Hassink Villa Bakhus
De Voorn is een extensief, bijna gesloten melkveebedrijf, met Fleckvieh dubbeldoelkoeien. De natuurboerderij Villa Bakhuis is de vleesveetak van het bedrijf en heeft ruimte voor stro-opslag, een verkoopruimte voor vlees en een conferentie/vergaderruimte die ook dienst doet als trouwlocatie. Lees meer over De Voorn Hassink Villa Bakhus

Noord-Brabant

De Schutkooi
Midden in het UNESCO mens- en biosfeergebied de Maasheggen bij Boxmeer ligt het werkterrein van Erik Lamers, een ondernemende biologische melkveehouder. De Schutkooi; zoals zijn boerderij heet, ligt in de uiterwaarden van de Maas. Het vee graast en wordt gemolken in de weiden van dit unieke kleinschalige cultuurlandschap. Naast de agrarische bedrijfsvoering bied de Schutkooi ook ruimte voor Zorg en recreatie. Lees meer over De Schutkooi

Heining & Hoef
Biologisch natuurboerderij en landgoed Heining & Hoef ligt op weidevogelpercelen in de Brabantse Lage Vuchtpolder, ten noorden van de stad Breda. Heining & Hoef heeft een biologische bedrijfsvoering die steeds meer verenigd is met natuurbeheer. Het bedrijf houdt op extensieve wijze brandrode runderen, schapen en varkens. De teelt van biologische gewassen voorziet het eigen vee van voer voor de winter. De bloemrijke akkerranden trekken insecten en vogels aan. Lees meer over Heining & Hoef

Natuurboerderij Zonzeel
Natuurboerderij Zonzeel is een familiebedrijf en een traditionele melkveehouderij met 140 melkkoeien, 130 stuks jongvee en 150 fokschapen. Het ligt midden in een weidevogelgebied dat door Staatsbosbeheer wordt beheerd. De familie Rasenberg doet actief mee aan vrijwillige weidevogelbescherming op hun eigen grond. Ook participeren ze in projecten van de agrarische natuurvereniging Drimmelen-Moerdijk. Bijvoorbeeld door de boerderij geschikter te maken voor de boerenzwaluw en door proeven met een zonnepomp voor het creëren van plasdrassituaties op eigen land. Lees meer over natuurboerderij Zonzeel

Overijssel

Erve Vechtdal – Koe Safari
Erve Vechtdal-Koe Safari is een extensieve zoogkoeienhouderij met Brandrode runderen, primair voor vleesproductie. Het bedrijf ligt in Varsen, op de bijzondere plek waar Vecht en Regge bij elkaar komen. Onderneemster Simone Koggel runt er een multifunctionele onderneming, waarin activiteiten uit verschillende sectoren gecombineerd worden. Landbouw gaat er samen met natuurbeheer, recreatie en educatie. De fonkelnieuwe locatie beschikt over een Roundhouse voor het vee en moderne horecafaciliteiten. Daar worden gasten verwelkomd voor streekgerechtjes, feesten, vergaderingen of ander samenzijn. Bezoekers gaan mee op Koe Safari: een excursie door de wei en de omgeving. Ze horen alles over koeien, kudde- en graasgedrag en de relatie met natuurbeheer. Erve Vechtdal werkt samen met lokale ondernemers om optimale gastvrijheid en beleving aan haar gasten te bieden. Lees meer over Erve Vechtdal

Chris Kotte
Het melkveebedrijf van Chris Kotte met 80 melkkoeien ligt in het coulisselandschap van Weerselo in Twente. Kotte heeft de stap naar extensivering van zijn bedrijf gezet. Het gebruik van krachtvoer en kunstmest is inmiddels sterk verminderd. De melkproductie wordt niet meer gemaximaliseerd wat de levensduur van de koe aanzienlijk verlengd. De maïsproductie wordt afgebouwd en de koeien stappen over op een dieet van een mix van natuurgras en eigen gras. 

Utrecht

De Bethune
Boer Willem van der Linden begon zijn bedrijf in 2003 in de Bethunepolder, tussen Tienhoven en Maarssen. Het gebied staat bekend om de enorme hoeveelheid kwelwater. De Bethune is een biologische melkveehouderij omringd door nieuwe natuur en er wordt alleen op natuurgrond geboerd. Naast melk produceert Van der Linden natuurlijke meststof: maaisel uit het hele gebied wordt verwerkt tot compost voor andere biologische bedrijven. Lees meer over De Bethune

Van Oosterom
Het bedrijf van Arie van Oosterom was tot 2015 een gangbare melkveehouderij. Sinds 2015 heeft het bedrijf 21 hectare grond overgenomen van Staatsbosbeheer en het roer omgegooid richting natuur. Het belangrijkste doel: ruimte bieden voor weidevogels. Het bedrijf werkt met een potstal, waar vaste mest wordt verzameld voor de bemesting van het land. Van Oosterom voldoet aan de voorwaarden van planet-proof melk van Friesland Campina; extra eisen op gebied van duurzaamheid, biodiversiteit, dierenwelzijn en klimaat. Lees meer over Van Oosterom

Zeeland

Maatschap Hof de Eendragt
Hof de Eendragt is een kleinschalige boerderij met scharrelvarkens en natuurrunderen. Het is een zeer extensief vleesveebedrijf met voornamelijk Hereford koeien en varkens. Hof de Eendragt ligt tegen de Margarethapolder, een relatief nieuw natuurgebied in Zeeuws-Vlaanderen achter de zeedijk. Hier komen veel watervogels voor. Op de verschillende beheertypes van het gebied is Hof de Eendragt goed ingesteld. Op het bedrijf is veel ruimte voor recreatief medegebruik. Lees meer over Hof de Eendragt

Zuid-Holland

Hoeve Stein Natuurboerderij
Hoeve Stein van de familie De Goeij ligt in de Reeuwijkse polder. Hoeve Stein is een biologisch melk- en vleesveebedrijf. De 150 koeien lopen in het natuurgebied, dat de biologische boer volgens strikte voorwaarden beheert, zodat dit de biodiversiteit ten goede komt. Pal naast het erf ligt een wandelpad van Staatsbosbeheer met wandelbrug. Vanuit daar kunnen bezoekers een kijkje nemen in de vrijloopstal. Hoeve Stein verkoopt producten aan huis.  

Hoeve Biesland
Hoeve Biesland is een biologisch-dynamische boerderij dat vlees, brood, melk en groenten produceert. Er is een boerderijwinkel met streekproducten en zorg. Ook is het bedrijf actief in het landschapsbeheer. De centrale ligging van Hoeve Biesland in de Randstad is uniek. Hoeve Biesland is daarnaast een erkende zorgboerderij met arbeidsmatige dagbesteding, stageplaatsen en vrijwilligerswerk.

Kaasboerderij De Vierhuizen
Kaasboerderij de Vierhuizen is een kleinschalige melkveehouderij in het Groene Hart in Leidschendam. Vrijwel alle melk wordt tot kaas verwerkt in de eigen kaasmakerij. In de winkel aan huis worden kaas en honing verkocht. Het bedrijf gebruikt vaste mest voor een betere bodemstructuur en voor meer biodiversiteit. Vooral de weidevogels varen er wel bij. Door de weilanden zijn er wandelpaden aangelegd die vrij toegankelijk zijn voor het publiek, met uitzondering van het broedseizoen. Lees meer over Kaasboerderij de Vierhuizen

Morgendauw Verhoef
Morgendauw Verhoef is een biologisch melkveebedrijf in de Alblasserwaard, vlakbij het natuurgebied Donkse Laagten. De koeien van het bedrijf lopen zoveel mogelijk buiten en krijgen veel natuurmaaisel te eten. Een belangrijk deel van de mest is vaste mest: goed voor bodem en de vele weidevogels die het gebied rijk is. Door de samenwerking met Staatsbosbosbeheer kan Morgendauw Verhoef een gesloten kringloop realiseren. Lees meer over Morgendauw Verhoef

Vragen over dit onderwerp?