Nieuws

Staatsbosbeheer plant nieuw bos in Zeeland

  • 31 mei 2021
  • Flora en fauna

Staatsbosbeheer, de Provincie Zeeland, Zeeuwse gemeentes en De Hoop Terneuzen gaan de komende jaren 100 hectare bos in Zeeland aanleggen. Dit is mogelijk dankzij een investering van De Hoop, een bouwleverancier. Vertegenwoordigers van de genoemde organisaties en de gemeente Terneuzen plantten vorige week samen een linde, als startsein van de nieuwe samenwerking.

De eerste 16 hectare bos zijn afgelopen jaar aangeplant in Zeeuws-Vlaanderen. De bomen staan verspreid over twee gebieden: Braakman-Zuid bij Philippine en de Kloosterweg bij Koewacht. De aanleg van nieuwe bosgebieden past uitstekend bij de bebossing- en duurzaamheidsambities van Staatsbosbeheer, de Provincie Zeeland en de gemeentes – zoals Terneuzen.

Ambities

Landelijk gaat Staatsbosbeheer 5.000 hectare nieuws bos aanleggen de komende 10 jaar. Bossen dragen niet alleen bij aan de beperking van klimaatverandering, het stimuleert ook de Nederlandse biodiversiteit, waterbuffering, de landschapskwaliteit, de gezondheid van mensen en recreatieve doeleinden. Staatsbosbeheer wordt hierin ondersteunt door het Rijk en de provincies: in totaal moet er zo’n 10 procent meer bosoppervlak bij - dat komt neer op 37.000 hectare. De Provincie Zeeland heeft deze landelijke ambitie vertaald naar een eigen visie, de Zeeuwse Bosvisie.

Samenwerking

Bebossing leeft enorm in Nederland, ook binnen het bedrijfsleven, bij bedrijven zoals De Hoop Terneuzen. Het realiseren van meer bos en de samenwerking hiervoor met het bedrijfsleven doet Staatsbosbeheer samen met het Buitenfonds. Zij faciliteren de samenwerking en zien erop toe dat de bijdragen worden ingezet voor de afgesproken projecten.

Meer weten over het aangeplante bos nabij Terneuzen? Lees het blog van de boswachters in Zeeland.

Meer over dit onderwerp