Nieuws

Eerste ei broedende visarenden Biesbosch uitgekomen

  • 31 mei 2021
  • Flora en fauna

In het ‘webcamnest’ van de visarenden in de Biesbosch is een eerste kuiken geboren. Op 31 mei om 08.04 uur kroop het dier uit zijn ei. Het ei werd gelegd op 23 april en kwam ruim een maand later uit. Het paar visarenden heeft eind april nog twee eieren gelegd eind april, deze kunnen ook nog jongen opleveren een dezer dagen. Daarnaast is er positief nieuws voor de Nederlandse populatie visarenden. Er nestelen momenteel een recordaantal paartjes in de Biesbosch: maar liefst vijf.

De kolonisatie van de visarend zit in de Biesbosch in de lift. Vanaf 2016 wordt hier met succes gebroed en na het recordjaar van 2020, met drie succesvolle broedparen, is er dit jaar sprake van zeker vier broedparen. Een vijfde paar probeert een nest te bouwen, maar het is de vraag of daar ook gebroed gaat worden. Hun laatste nest waaide tijdens een voorjaarsstorm uit de boom. Het is niet duidelijk of daar eieren in zaten.

Beleefdelente.nl

Via de website beleefdelente.nl kon heel Nederland dit jaar van de visarenden genieten. Op 26 maart kwam de eerste visarend in beeld, een mannetje met zwarte kleurring. Hierna, op 31 maart volgde een vrouwtjesarend. Waarschijnlijk zijn ze een vast broedpaar. De Biesbosch biedt voldoende stille, visrijke gebieden, waar de vogels ongestoord kunnen jagen, rusten en broeden – dat is van doorslaggevend belang voor de arenden. Daarom zijn twee stukjes wandelpad en een gedeelte van een kreek tijdelijk afgesloten, om de dieren tijd en ruimte te geven de eerste weken. 

Meer informatie

Meer over dit onderwerp