Nieuws

Naturalis en Staatsbosbeheer werken samen aan kennis over biodiversiteit

  • 01 april 2021
  • Flora en fauna

Naturalis en Staatsbosbeheer slaan de handen ineen op het vlak van kennis, biodiversiteit en publiek. De samenwerking richt zich op monitoring, wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en het beleven van natuur en landschap. Ook willen beide organisaties meer jongeren betrekken bij vraagstukken over duurzaamheid. Speciale aandacht is er voor citizen science, waarbij burgers bijdrage aan de kennis- en databanken. Een eerste voorbeeld daarvan in de samenwerking tijdens de Nationale Bijentelling op 17 en 18 april 2021.

Staatsbosbeheer is de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland; de beheerde gebieden liggen verspreid over heel Nederland. Naturalis is het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Wetenschappers zetten zich dagelijks in voor het beschrijven, begrijpen en behouden van biodiversiteit. Daarnaast richten Naturalis en Staatsbosbeheer zich op een breed publiek: Naturalis binnen in het museum en Staatsbosbeheer buiten in de natuurgebieden. De samenwerking zal de komende tijd voor drie thema’s verstevigd worden. Het gaat om méér groen in en bij de stad en het beleven van de natuur. Daarnaast zal er samengewerkt gaan worden op het vlak van bos en het gebruiken van het hout voor duurzaam bouwen. Ook gaan Naturalis en Staatsbosbeheer meer samenwerken op het vlak van onderzoek naar de ecologische kwaliteit van zoet water.

Samen kennis verrijken

Wetenschappelijk directeur en Naturalis-onderzoeker prof. Koos Biesmeijer: "Ik ben enorm blij dat we deze samenwerking verder gaan vormgeven. In de enorme gebieden van Staatsbosbeheer valt nog zoveel te ontdekken. Zo kunnen we samen onze kennis verrijken. Daarnaast kunnen we samen de Nederlanders nog beter laten zien hoe wonderschoon, belangrijk én kwetsbaar de natuur is. Fascinatie voor de schoonheid en diversiteit van de natuur, dat is het fundament van Naturalis. We willen het leven op aarde beter begrijpen en helpen om de rijke variatie van de natuur in stand te houden. En juist ook over de Nederlandse natuur valt nog zoveel te ontdekken."

Meer onderzoek met hulp van publiek

"Naturalis maakt veel gebruik van ‘citizen science’, onderzoeken waarbij we de hulp van het publiek vragen. Met de enorme achterban van Staatsbosbeheer kunnen we nog meer mensen bereiken en aanzetten om mee te doen aan onderzoek op het gebied van biodiversiteit. De Nationale Bijentelling in april is hier een goed voorbeeld van", vindt Biesmeijer.

Directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen: "Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten. In de samenwerking met Naturalis kunnen we samen de kennis versterken en nog meer mensen bereiken."

Van elkaar leren

"De boswachters gaan samen met wetenschappers aan de slag om van elkaar te leren. Veel onderzoeken die Naturalis doet zijn van grote waarde voor het dagelijks werk. Naturalis brengt bijvoorbeeld op dit moment de hele biodiversiteit van Nederland in kaart. Een gigantisch project, onder de naam Arise, waarmee de onzichtbare biodiversiteit, zichtbaar gemaakt wordt. Hoe beter we weten wat er allemaal leeft in ons land, hoe beter we samen deze soorten kunnen beschermen".

Nationale Bijentelling

Wil je vanuit je tuin of balkon meedoen met de Nationale Bijentelling op zaterdag 17 april en zondag 18 april? Kijk dan op nationalebijentelling.nl

Meer over dit onderwerp