Nieuws

Nieuwe invasieve exoot: gele bieslelie

  • 04 december 2020

De gele bieslelie is een nieuwkomer in Nederland. De eerste exemplaren werden in 2007 gevonden in Brabant en Zeeland. Ondertussen groeit deze uit Noord-Amerika afkomstige plant in bijna alle provincies van ons land, met name op natte, schrale orchideeënweitjes. Dit leuke oeverplantje - gewoon te koop bij het tuincentrum - lijkt zich invasief te gedragen en neemt snel in aantal toe. 

Explosieve groei in Zeeland

Op dit moment komt de gele bieslelie (Sisyrinchium californicum) op een kleine vijftig plaatsen voor in Nederland, waaronder acht locaties in Zeeland. Dit klinkt nog niet alarmerend, maar de verwachting is dat deze soort snel uitbreidt. Er is landelijk echter nog niet zoveel bekend over deze nieuwkomer. Mogelijk gedraagt hij zich niet overal invasief. Toch zien we in Zeeland dat deze plant explosief toeneemt. In 2017 telden we op het Groot Vroon bij Dishoek een exemplaar, in 2018 zagen we twee pollen en nu in 2020 al meer dan 45 kleine en grotere pollen. De planten staan deels in het water, meestal op de oever, maar ook op de hogere, droge delen van het natuurgebied aan de Zeeuwse kust. In de Grevelingen hebben we al een locatie met meer dan tweeduizend exemplaren gevonden. Op de meeste locaties in Zeeland zijn we begonnen met het verwijderen van de plant.

Herkennen

De gele bieslelie is makkelijk te herkennen. Deze kleine lelie bloeit met opvallende stervormige gele bloemen vanaf april tot in de zomer, maar kan ook nog wat nabloei hebben in de herfst. Na de bloei zijn de zaaddozen goed zichtbaar. De plant is (half) wintergroen. De bladeren zijn zwaardvormig, lichtgroen van kleur en worden in de herfst paars aan de randen. Ze groeien op vochtige, schrale zandgronden, vaak in combinatie met orchideeën en andere zeldzame soorten.

Melden

Invasieve exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor de inheemse natuur. Daarom zijn er internationale afspraken gemaakt. Volgens de Convention on Biological Diversity dient elk land, voor zover mogelijk en passend, de introductie van exoten die bedreigend zijn voor ecosystemen te voorkomen en reeds gevestigde soorten te beheersen of uit te roeien. Wat betreft de gele bieslelie vragen we om de plant te melden op Waarneming.nl.

Meer weten over exoten?

Lees de informatie over exoten in ons dossier Flora en Fauna

Foto: P. Maas

Meer over dit onderwerp