Nieuws

Geen dam in Gulpdal

  • 04 juni 2020

Er komt geen dam in het Zuid-Limburgse Gulpdal. Staatsbosbeheer, de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en de gemeente Gulpen-Wittem hebben dat 3 juni bekendgemaakt.  

Het idee van de dam ontstond meteen na een flashflood in het dorp Slenaken in 2012. Een korte maar zeer hevige regenbui veroorzaakte waterschade bij een handvol inwoners en ondernemers in Slenaken en aan een woning in het verder stroomafwaarts gelegen Beutenaken. 

Beekdalbrede benadering

Staatsbosbeheer zag weinig heil in de dam. Omdat die niet te verenigen is met de status van het Gulpdal: Natura 2000-gebied én onderdeel van Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Staatsbosbeheer heeft van het begin af aan aandacht gevraagd voor een beekdalbrede benadering. Ofwel: kijk naar het hele Gulpdal, ook het Belgische deel. Beekdalbreed betekent van boven, vanaf de plateau’s en hellingen, naar beneden, tot in het beekdal. Laat waar mogelijk de natuur haar werk doen, voor beperking van wateroverlast. Provincie, Waterschap en gemeente Gulpen onderschrijven die benadering inmiddels. Insteek is om water zo lang mogelijk vast te houden, het vervolgens tijdelijk ergens te bergen en vervolgens meer geleidelijk af te voeren. Gezamenlijk hebben de vier organisaties afgelopen jaren reeds een aantal maatregelen uitgevoerd, die bijdragen aan de waterveiligheid. 

100.000 bomen en struiken geplant

Als concrete bijdrage aan het uitgangspunt om de natuur zijn werk te laten doen heeft Staatsbosbeheer - in samenwerking met ARK Natuurontwikkeling - ruim 100.000 bomen en struiken geplant op 20 ha verspreid in het gebied. Dat verhindert de directe afstroming van regenwater in de hellingen. Deze waterremmende beplantingen in bosjes en in graften helpen verder goed om het water te laten infiltreren in de bodem. Op die manier dragen we bij aan de verlaging van de piekbelasting in de Gulp bij zware regenval en versterken we de belevingswaarde van dit vijf-sterrenlandschap. De maatregelen zijn gefinancierd via een toekenning aan ARK van de projectsubsidies POP-3water en van de Nationale Postcode Loterij.

Waterschap, Staatsbosbeheer en gemeente hebben gezamenlijk een beheer- en onderhoudsplan opgesteld voor de Gulp en haar oevers, waarvan de eerste gezamenlijke schouw en uitvoering van beheer en onderhoud in september 2020 gebeurt. Ook de afwatering van de omliggende wegen wordt verbeterd.

Meer over dit onderwerp