Nieuws

Hoogwater in Rivierengebied

  • 06 februari 2020

De komende dagen overstromen de uiterwaarden langs Waal en Rijn. Een aantal natuurgebieden in de uiterwaarden van de Gelderse Poort bij Nijmegen wordt afgesloten voor publiek. Dit om te voorkomen dat dieren die een veilig heenkomen hebben gezocht op hoogwatervrije plekken het water in worden gedreven.

Als gevolg van zware regenval in bovenstroomse gebieden langs de Rijn overstroomt de komende dagen een groot deel van de uiterwaarden. De beheerder van de kuddes runderen en paarden die het hele jaar in de natuurgebieden leven heeft maatregelen getroffen. In gebieden die volledig overstromen zijn de kuddes weggehaald. In gebieden met hoogwatervrije plekken staan hooibalen die de grazers lokken naar de plekken die droog blijven. De kuddebeheerder volgt de runderen en paarden nauwgezet.

Dieren niet verstoren

Kleinere dieren zoals ree, haas, das en konijn, maar ook de allerkleinsten zoals muizen en mollen zoeken ook de hoogwatervrije gebieden op. Dit gaat alleen goed als ze niet verstoord worden. Om onnodige stress te voorkomen én om te voorkomen dat dieren niet het water in worden gejaagd, is rust nodig in de laatste droge delen van de overstroomde uiterwaarden. Staatsbosbeheer sluit  daarom een aantal uiterwaarden af  voor publiek. 

Afgesloten gebieden

Afhankelijk van de waterstand worden de komende dagen in ieder geval de volgende gebieden in de Gelderse Poort afgesloten: Millingerwaard, Bisonbaai en een deel van de Gendtse Waard. De afsluiting wordt aangegeven met bordjes en posters met uitleg. In het weekend zijn er bij de Bisonbaai bij Ooij boswachters aanwezig om uitleg te geven aan bezoekers. De hoogwatervrije plekken in de Heesseltse uiterwaarden bij Varik zijn door de hoeveelheid water vanzelf niet meer bereikbaar voor bezoekers. Zodra de waterstanden weer voldoende gezakt zijn worden de uiterwaarden weer opengesteld. De boswachter van Staatsbosbeheer vraagt bezoekers begrip te hebben voor deze situatie.

Bezoekers die het fascinerende hoogwater willen bekijken kunnen dit het beste doen vanaf de dijken, zo krijgen de dieren in de uiterwaarden de rust die ze in deze periode nodig hebben. Of volg boswachter Twan Teunissen op Twitter

Meer over dit onderwerp