Nieuws

Project ESsentie is een van de winnaars Gouden Mispel 2019

 • 13 december 2019

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) reikte in Herenboerderij De Hucht in Elst vier Gouden Mispels uit aan personen en/of organisaties die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

Foto: Jan Loots

De onderscheiding De Gouden Mispel is in 2006 door de VNC in het leven geroepen. De mispel is als symbool gekozen omdat deze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude heggen, houtwallen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond (cultuur)landschap. Project ESsentie, een samenwerking waar Staatsbosbeheer bij betrokken is een van de winnaars.

Winnaars

De volgende personen/organisaties werden beloond met de Gouden Mispel 2019:

 • Henk Tennekes
  Voor de moedige en volhardende wijze waarop hij de destructieve werking van chemicaliën op ons landschap en de natuur onder de aandacht brengt. 
 • Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze (Samenwerkingsproject van Huis van De Brabantse Kempen, ZLTO Oirschot-De Beerzen, ZLTO Eersel-Veldhoven, Weidevogelbescherming Zuidoost-Brabant, ANV Kempenland, Gemeente Oirschot, Gemeente Eersel, Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Provincie Noord-Brabant)
  Voor het zichtbaar en toegankelijk verweven van de Kleine Beerze met het omringende landschap. 
 • Jan Broenink
  Voor zijn pionierswerk; in een harde agrarische werkelijkheid sloeg hij met vooruitziende blik de duurzame weg in. 
 • ESsentie (Een initiatief van Jan Loots in samenwerking met Stichting Grauwe Kiekendief- Kenniscentrum Akkervogels & Staatsbosbeheer)
  Voor de reconstructie van een eeuwenoude es met herstel van perceelgrenzen, zandpaden en een variatie aan gewassen; voor iedereen toegankelijk. 

Wij zijn trots op deze samenwerking en blij met het ontvangen van deze prijs.

 
Meer over dit onderwerp